Tag opetusvideo

HSL – Tutoriaalivideot

Helsingin Seudun Liikenne tarvitsi 17 kappaletta tutoriaalivideoita osaksi vyöhykeuudistuksen koulutussisältöjä. Videoiden pääkohderyhmänä ovat kuljettajat, jotka pääasiallisesti palvelevat matkustajia vyöhykeuudistuksen astuessa voimaan. Näin ollen oli tärkeää, että viesti on selkeä ja helposti omaksuttavissa. Tempo haluttiin pitää rauhallisena, jotta myös maahanmuuttajataustaiset kuljettajat pystyvät seuraamaan. Koulutuskokonaisuuden konseptin ja tekstisisällöt suunnitteli Hellon. HSL:n visuaalisesta ulkoasusta vastaa Kokoro&Moi, jonka suunnittelemaa graafista ohjeistusta projektissa haluttiin noudattaa. Videoprojekista HSL:ssä vastannut Eeva Jakobsson vastasi muutamaan kysymykseen projektin osalta:

Mihin tarpeeseen tutoriaalianimaatiot teetettiin?
HSL-alueen joukkoliikenteen ammattilaisten eli kuljettajien, tarkastajien ja palvelupisteiden henkilökunnan kouluttamiseen, eli noin 5000 henkilö kattava joukko. HSL:n vyöhykeuudistus on mittava uudistus, joka koskettaa jokaista alueen miljoonaa asiakasta. Videot ovat selkeitä, koska ne sisältävät sekä ääntä että kuvaa. Emme tarvitse paksuja ohjekirjoja, joiden lukeminen saattaa helposti jäädä.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?
Smile hoiti tehtävän erittäin hyvin. Työ oli iso ja aikataulu tiukka. Kaikki 17 videota valmistuivat aivan ajallaan ja ovat teknisesti erittäin hyviä.

Millainen kokonaisuudesta mielestänne tuli lopputuloksena?
Kokonaisuus on eheä ja laadukas.

Millaista palautetta olette kokonaisuudesta saaneet?
Videoista on pidetty todella paljon, niiden avulla vaikeasta asiasta tulee ymmärrettävämpi!

Suomen Pakolaisapu – 2D-animaatio

Tuotimme Suomen Pakolaisavulle 2D-animaatioita joulukampanjan tueksi. Kampanjan tavoitteena oli kertoa koulutuksen lukuisista, kauaskantoisista ja monille yllättävistäkin hyödyistä, sekä kerätä varoja ulkomaan työhön. Haluttiin ihmisten ymmärrystä ulkomailla tehdyn työn merkityksestä ja kasvattaa myös Pakolaisavun tunnettuutta. Esimerkiksi käytännönläheinen lukutaitokoulutus ei ole vain kirjainten ja numeroiden opettelua, vaan hyödyt ovat todella moniulotteisia ja kauaskantoisia. Asia on samoin esimerkiksi nuorten ammattikoulutuksessa. Asiasta ei kuitenkaan haluttu kertoa paperinmakuisesti tylsän opetusvideon fiiliksellä, vaan raikkaasti ja kiinnostavasti.

Kampanjan keskeisenä elementtinä olivat 3 lyhyttä animaatiota, jotka kertovat koulutuksen hyödyistä. Kanavina olivat ennen kaikkea sosiaalisen median kanavat ja Suomen Pakolaisavun uutiskirjeemme. Pakolaisista 90 % elää kehitysmaissa. Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja paluumuuttajia Liberiassa, Ugandassa ja Myanmarissa muun muassa lukutaito-, ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksen keinoin. Joulun kampanjassa kerättiin varoja tähän ulkomailla tehtävään työhön.

Katso myös kampanjan muut animaatiot!

Naisten asema

Toimeentulo

Ammattikeittiöosaajat ry – Esittelyvideo

Toteutimme Ammattikeittiöosaajat ry:lle viiden perehdytysvideon kokonaisuuden. Projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry:stä kertoo mistä projektissa lähdettiin liikkeelle ja kuinka valmiit videot otettiin vastaan.

Mihin tarpeeseen videonne teetettiin?
Videot teetettiin ammattikeittiöalan esittely- ja perehdytysvideoiksi. Tavoitteena oli antaa katsaus ammattikeittiöalan keskeisiin toimintoihin kiinnostavalla, nopealla ja helposti omaksuttavalla tavalla. Lisäksi tavoitteena oli nostaa alan arvostusta esittelemällä ammattikeittiöala modernina ja monipuolista osaamista vaativana tulevaisuuden alana.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?
Projekti eteni suunnitelmien mukaan ja sovitussa aikataulussa. Yhteistyössämme oli kirkkaana tavoitteena vain paras lopputulos, jonka onnistumisessa ratkaisevana tekijänä oli mielestäni molempien osapuolten vahva sitoutuminen tavoitteeseen. Smilen kanssa työskennellessä korostuivat asiakkaan kuuleminen, videotuotannon ammattimaisuus sekä erittäin laadukas työn jälki. Yhteistyö oli lisäksi joustavaa ja luotettavaa eli pidettiin kiinni siitä, mitä luvattiin.

Millainen kokonaisuudesta mielestäsi tuli lopputuloksena?
Mielestäni lopputulos on erittäin onnistunut ja tavoitteidemme mukainen. Haasteenamme oli melko laaja kohderyhmä ja kuinka saada halutut viestit eteenpäin yhdellä kokonaisuudella. Lopputulos on kuitenkin rakennettu onnistuneesti siten, että videot soveltuvat useille kohderyhmille ja moneen käyttötarpeeseen, kuten esimerkiksi alan esittelymateriaaliksi perus- ja nuorisoasteen koulutukseen, aikuisopiskelijoille sekä nopean perehdytyksen tueksi työyhteisön uusille työntekijöille ja työssäoppijoille.

Millaista palautetta olet kokonaisuudesta saanut?
Vastaanotto on ollut todella innostunutta ja palaute erittäin positiivista. Ammattikeittiöalan yleisesittelyyn on toistaiseksi saatavilla melko vähän videomateriaalia, joten videoillemme on myös selkeää tarvetta. Kohderyhmien edustajilta saadut positiiviset palautteet kannustavat meitä laajentamaan tavoitteitamme: videot soveltuvat mielestäni erinomaisesti nykyisten käyttötarkoitusten lisäksi esimerkiksi tilanteisiin, jossa halutaan viestiä suomalaisen ruokaketjun korkeasta laadusta ja osaamisesta myös kansainvälisesti. Positiivinen palaute, innostunut vastaanotto ja mahdollisuus tavoitteiden laajentamiseen kertovat mielestäni onnistuneesta projektista.

Videoista Ammattikeittiöosaajat ry:lle tullutta palautetta:
· Tästä tykkäsin, 5 tärkeää asiaa ja ytimekäs esitys joka jää mieleen! Positiivisuus esityksissä suuri plussa! 🙂
· Allekirjoitan videoiden asiat, hyvin tehty, hienoa
· Huippujuttu – otetaan heti käyttöön 🙂
· Näin elintarviketarkastajana toimineen silmin erityisen asiallinen esitys
· Hieno työ ja upea tulos! Onnea!
· Upeat videot! Hienoa työtä!
· Videot on hienosti tehty! Luontevaa esiintymistä josta välittyy tekemisen ilo ja ansaittu ylpeys omasta työstä.
· Puhujalla on miellyttävä ja sopiva ääni ? hyviä videoita! Kiitos ?
· Hyvät videot. Kiitos kun teitte koko ruoka-alan osaamisen varmistamiseksi.
· Upeat on! ? Olen jakanut tietoa ABC- videoista eteenpäin. Pelkkää positiivista palautetta on tullut!? Hieno juttu!? Selkeä, lyhyt ja ytimekäs kuvaus asiasta. Kiitos teille ja Kymijoen ravintopalveluille!?

Katso kaikki videot tästä:
Ruoanvalmistusmenetelmät
Ergonomia ja työturvallisuus
Miten ammattilaiset tekevät ruokaa?
Kestävä kehitys
Hygienia ja omavalvonta