Case Paroc – Asiakastestimoniaalivideo

Digital Illustrated tarvitsi käyttöönsä videon, jolla viestiä tehokkaasti asiakastilaisuudessa toteuttamiensa Microsoft-pilvipalveluiden hyödyistä. Referenssiprojektiksi valikoitui Parocille toteutettu CRM-kokonaisuus. Ohessa Digital Illustratedin toimitusjohtaja Petri Säkkinen kertoo kuinka projekti eteni ja millaisen lopputuloksen he saivat.

Mihin tarpeeseen video teetettiin?
Videon avulla oli tarkoitus viestiä Microsoft-pilvipalveluilla saavutettavia liiketoimintahyötyjä ja demonstroida konkreettisia käyttötapoja liittyen myynnin ja asiakassuhteiden johtamiseen. Digital Illustratedin markkinointi perustuu pitkälti sisältömarkkinointiin ja halusimme hyödyntää videomuotoista sisältöä blogipohjaisen tuotannon rinnalla, tavoitteena rakentaa brändiämme ja generoida liidejä.

Millainen video mielestäsi saatiin lopputuloksena?
Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen, joka onnistui tuomaan tehokkaalla tavalla esiin asiakkaamme Parocin brändiä, meitä toimittajana ja Microsoftin tuotteiden käyttötapoja.

Miten video vastasi tarpeeseenne ja millaista palautetta olet siitä saanut?
Aikaikkunamme ideasta tuotantoon oli tämän videon kohdalla erittäin lyhyt, johtuen asiakastilaisuuden aikataulusta, jossa video ensimmäisen kerran esitettiin. Smile Audiovisualin ketterä tapa toimia ja kova kokemus vastaavista projekteista mahdollisti laadukkaan lopputuloksen tiukassa aikataulussa. Videota on tilaisuuksien lisäksi esitetty eri sosiaalisen median kanavissa, ja olemme saaneet brändillemme kaivattua lisänäkyvyyttä sekä uusia yhteydenotto.

Tunnelmia videon kuvauksista:

Comments are closed.