Kirjoittaja Sasu Sorkio

Mitä huomioida verkkokurssin suunnittelussa?

Verkkokoulutuksista apua etäkäytäntöihin

Koronaviruksen jylläämisen kannalta prosessien muuttamiseen saattaa olla tarvetta. Onko yrityksessänne koulutusprosesseja, jotka voitaisiin muuntaa verkkokoulutuksiksi? Esimerkiksi uusien käytäntöjen läpivienti organisaatioon onnistuu tehokkaasti räätälöityjen verkkokoulutusten avulla. Kaikkialla maailmassa, esitykset ja seminaarit siityvät nyt vauhdilla verkkoon. Asioiden esittäminen interaktiivisina videoina ja animaatioina on entistä tehokkaampaa, turvallisempaa ja yleisesti ottaen järkevämpää.

Toistuvat rutiinikoulutukset ovat etulinjassa, kun siirrytään fyysisen läsnäolon vaatimuksien tuolle puolen. Skaalautuvuus mahdollistaa kurssin pyörittämisen eri työpaikoilla tai eri työmailla niin Oulussa, Turussa ja Tampereellakin, kuin vaikkapa Shanghaissakin. Verkkokoulutukset on mahdollista rakentaa suoraan globaaleiksi, kieliversioineen ja kulttuurisine erityispiirteineen.

Verkkokurssin hyödyntämisen perustelee pelkästään jo ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Verkkokurssit vähentävät tai poistavat kokonaan fyysisen läsnäolon tarpeellisuuden, joka on ilmastoteko jo itsessään. Kun mukaan lasketaan vielä tartuntatautien välttäminen ja näin organisaatioin sairauspoissaolojen väheneminen, on vaikutus jo yhteiskunnan tasollakin iso. Kustannussäästöjä syntyy myös siitä, kun omien töidensä ohella muita työntekijöitä kouluttavat työntekijät voivat keskittyä täysipainoisesti omien töidensä edistämiseen.

Oppimiseen on olemassa iso liuta erilaisia alustoja ja myös valmiita sisältöjä. Usein yrityksen tarpeet esimerkiksi peryhdytykseen ovat kuitenkin usein vähintäänkin osittain uniikkeja. Tuolloin räätälöity koulutus on ehdottomasti paras ratkaisu. Materiaalin tulee olla hyödyllistä, mutta myös kiinnostavaa. Audiovisuaalisuuden voima puskee esiin juuri tunteiden välittämisen ja muistijäljen pysyvyyden kautta. Koulutussisältö, jossa on luettavaa, katsottavaa ja kuultavaa, sekä liuta interaktioita, on kiinnostavaa ja oppimisen iloa ylläpitävää. Tylsää lomaketta jaksaa täyttää vain pakollisten osioiden verran ja toisaalta tylsää luennoitsijaa on toisinaan pakko vain kuunnella. Mutta kun sisällöt rakennetaan sopivan mittaisiksi kokonaisuuksiksi, joissa video, audio, teksti ja interaktiiviset osiot vuorottelevat oikeassa suhteessa, koulutuksesta tulee hyvä ja se tarjoaa parhaan hyödyn sekä oppijalle, että koulutuksen järjestäjälle. Oppilaat innostuvat ja kertovat hyvää viestiä eteenpäin.

Verkkokoulutuksen huomiot TOP-3

1. Kohderyhmä: kenelle koulutus ollaan tekemässä ja kenelle siitä on eniten hyötyä. Kun sisältöjä lähdetään laatimaan, tulee pohtia kohderyhmän osaamisen taso ja valveutuneisuus. Asiat, jotka he jo tietävät ja toisaalta vaatimukset asioista, jotka heidän tulisi osata. Tässä kohtaa myös tulee pohtia kuinka hyvin kohderyhmä kykenee itsenäiseen opiskeluun ja kuinka paljon heitä pitää opastaa.

2. Käyttöympäristö: missä koulutusta tullaan hyödyntämään ja onko kaikilla siihen pääsy. Suoritetaanko koulutus työmaaparakissa itsenäisesti läppärilltä vai luokkahuoneessa opettajan johdolla. Onko ympäristö meluisa, jolloin äänet eivät välttämättä kuulu hyvin ja tarvitaan kuulokkeet? Onko kuulokkeita ylipäätään mahdollista käyttää?

3. Alusta: alustan valintaan vaikuttaa esimerkiksi tarvitaanko henkilökohtaista käyttäjätietoa ja vaaditaanko jokaiselta oppilaalta rekisteröityminen järjestelmään. Etuna on se, että koulutuksen tarjoava taho näkee yksilötasolla oppilaiden etenemisen ja voi seurata missä mennään vaikkapa uuteen työhön perehdytyksen osalta. Alustakohtaisesti voidaan myös pohtia, sallitaanko käyttäjän hyppiä yli haluamansa kohdat vai vaaditaanko häntä suorittamaan kaikki sisällöt ja vielä lopuksi varmennuksena läpäisemään osaamista mittaavan kokeen. Kokeen hyväksytyllä suorittamisella voidaan olettaa hänen ymmärtäneen sisällön. Tällaiset tiukemmat kriteerit tulevat kyseeseen esimerkiksi työturvallisuuden koulutuksissa.

Verkkokoulutuksen käyttökohteet

Hyvä opiskelualusta tarjoaa helppokäyttöisen oppimiskokemuksen ja mahdollistaa vaikkapa erilaisten sertifikaattien suorittamisen. Opettaja tai kouluttava organisaatio näkee suoraan kuka työntekijöistä on kouluttautunut mihinkin tehtävään ja näin ollen resurssihallinta on helppoa. Järjestelmästä näkee myös mikäli jokin koulutus on jo vanhentunut tai työntekijä ei ole suorittanut päivittyneitä kriteerejä.

Verkkokoulutukset on oivallinen keino kouluttaa ihmiset etätyöhön, itsensäjohtamiseen ja tehokkaaseen ajankäyttöön. Niitä voidaan hyödyntää työturvallisuuden käytäntöjen jalkauttamiseen ja niistä muistuttamiseen. Verkkokoulutuksia voidaan myös käyttää läheltä piti -tilanteiden ja onnettomuuksiin johtaneiden virheiden läpikäyntiin ja niistä oppimiseen. Jokaisesta läheltä piti -tilanteesta voidaan luoda oma koulutus koulutuspankkiin ja uudet työntekijät voivat oppia kaikista menneisyyden virheistä – myös tulevaisuudessa. Interaktiivinen verkkokoulus- tai valmennus toimii myös viestinnän puolella. Esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksia voidaan suorittaa käytäville sijoitetuilta kosketusnäytöiltä tai oppilaat voivat tehdä niitä omilta puhelimiltaan linkin takaa. Valistussisällöissäkin viesti menee tehokkaammin perille, kun pelkän passiivisen kuuntelun sijaan oppilaalta vaaditaan ymmärtämisen osoittamista.

Olipa tarpeenne mikä hyvänsä, ota yhteyttä ja suunnitellaan teille juuri sopiva audiovisuaalinen oppimiskokonaisuus, joka on tyylikäs, kiinnostava ja informatiivinen. Sellainen, joka on hauska suorittaa, mielenkiintoinen katsoa ja jättää pysyvän muistijäljen.

Tehdasesittely – 3D-animaatio


Tuotimme Boliden Harjavalta Oy:lle rikkihappotehtaan prosessin esittelyvideon 3D-animaationa. Tavoitteissa oli tehdä epäinsinöörimäinen video, joka kuitenkin tarjoaa hyvän näkemyksen rikkihapon tuotantoprosessista. Suvi Hallikainen vastasi Boliden Harjavallan osalta projektin läpiviennistä ja alla häneltä vastauksia muutamaan kysymykseen tuotannon tiimoilta.

Mihin tarpeeseen haastatteluvideot teetettiin?

Animaatio teetettiin esitysmateriaaliksi eri sidosryhmille kuvaamaan rikkihapon tuotantoprosessia.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä

Yhteistyö oli sujuvaa ja kun yhteinen visio videosta oli luotu, Smile toteutti animaation ammattitaitoisesti ja toiveiden mukaisesti.

Mitä mieltä olet lopputuloksesta?

Lopputulos on vision mukainen: kiinnostava, havainnollistava ja luovia ratkaisuja käyttäen tehty animaatio suht monimutkaisesta tuotantoprosessista.

Miten videoita on hyödynnetty ja ovatko ne tuottaneet toivottuja tuloksia?

Animaatiota on esitetty vierasryhmille, ja se on tuonut hyvän havainnollistavan lisän toiminnasta kertomiseen visuaalisessa muodossa. Superkiitos oikein hyvästä yhteistyöstä!

Mullistava käsittely piisirulle – animaatio


Tuotimme Turun yliopistolle animaatiovideon uuden teknologisen innovaation esittelyyn ja lanseeraamiseen kansainväliselle yleisölle. Monimutkaisen luonteensa vuoksi, innovaation esittelyyn haluttiin pientä leikkisyyttä, mutta kuitenkin pitäytyä tarkasti faktoissa. Projektia tutkijaryhmän osalta vetänyt Teresa Lekari vastasi muutamaan kysymykseen tuotannon tiimoilta.

Mihin tarpeeseen haastatteluvideot teetettiin?

Animaatio teetettiin markkinoimaan uutta teknologiaa, joka on ratkaisu alalla piilevään ongelmaan. Animaation oli tarkoitus selittää ongelma, informoida ratkaisun olemassa olosta ja sen seurauksista sekä herättää katsojan mielenkiinto kuulla lisää ratkaisusta ja tutkimustuloksista. Animaation avulla pystytään paremmin havainnollistamaan ongelma ja sen vaikutukset, kuin pelkästään selittämällä suullisesti, varsinkin niille ihmisille, joilla ei ole tarvittavaa taustaa asian ymmärtämiseksi.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?

Projekti eteni Smilen kanssa leppoisasti. Heiltä löytyy ymmärrystä ja kärsivällisyyttä. He tekevät selvästi parhaansa toteuttaakseen asiakkaalle tarpeita vastaavan tuotoksen ja osaavat ehdottaa ammattitaidolla toisenlaisia ratkaisuja.

Mitä mieltä olet lopputuloksesta?

Mielestäni lopputulos on hauska, värikäs ja se palvelee tarkoitustaan. Animaatiossa on hauskoja yksityiskohtia, jotka huomatessa vetää hymyn huulille.

Miten videoita on hyödynnetty ja ovatko ne tuottaneet toivottuja tuloksia?​

Animaatiota on hyödynnetty Euroopan suurimmilla elektronisten komponenttivalmistajien messuilla, missä se sai todella hyvää palautetta ja messukävijät ovat pyytäneet videota heille lähetettäväksi. Aiomme myös ladata videon LinkedIniin ja eräs yhteistyökumppanimme aikoo näyttää sitä kaikille asiakkailleen. Animaatio tulee myös koristamaan tulevan yrityksen kotisivuja jokin kaunis päivä. Animaatiota aiotaan esittää myös Turun yliopiston Fysiikan päivillä. Kiitos hyvästä työstä!