Kategoria Koulutus

Video osana yrityksen strategiaa

B2b-puolella tarjouksia pyydetään helpoiten niiltä yrityksiltä, jotka tulevat ensimmäisenä mieleen. Parhaiten mieleen tulevat ne yritykset, jotka viestivät itsestään aktiivisesti ja joilla on hyvä maine. Kuluttajapuolella helpoiten hyllystä valitaan se tuote, jonka brändi joka on tuttu positiiviessa mielessä ja vastaa omaa arvomaailmaa.

On organisaatioita, jotka viestivät itsestään määrällisesti paljon ja aktiivisesti. Ne saattavat jopa uskoa viestinnän olevan tärkeämpää, kuin varsinaisten tekojen. Tuolloin saatetaan päätyä tilanteeseen, jossa yrityksen viesti ei vastaa todellisuutta ja asiakas pettyy. Pahimmassa tapauksessa voi syntyä somekohu, joka tuhoaa yrityksen aktiivisesti rakentaman positiivisen mielikuvan.

Toisella puolella palloa ovat organisaatiot, jotka uskovat, että hiljaa olemalla hyvä tulee. Tätä tyyliä on Suomessa pidetty jopa jonkinlaisena hyveenä. Ajatellaan, että teot puhukoot puolestaan. Yritysmielikuva näiden organisaatioiden sisällä saattaa on hyvin vahvasti positiivinen, mutta ulkopuolinen maailma ei ole heistä ikinä kuullutkaan.

Mielikuvien syntyyn vaikuttaa kaikki kohteesta saatu informaatio. Tuo informaatio voi olla kohteen itsensä tuottamaa, muualta saatua suoraan tai välitettyä. Myös vastaanottajan tulkinnalla on suuri merkitys. Olennaisia elementtejä ovatkin juuri viestin välittäminen ja vastaanottaminen.

Mielikuvaa luodassaan organisaatio on viestin välittäjä ja mediana voi olla video. Vaikka teot ovat tärkeä osa mielikuvan syntymistä, myös teoista kertominen on aivan ensiarvoisen olennaista. Hyvistä tuotteista ja palveluista ei ole organisaatiolle hyötyä, mikäli kukaan ei niistä tiedä. Sama pätee myös esimerkiksi vastuullisuusviestintään, joka on viime vuosina ollut merkittävä osa maineen rakentamista. Tekojen ja viestin tulee vastata toisiaan. Yleisö eli vastaanottajat muodostavat mielipiteensä ja mielikuvansa vasta näkemänsä ja kuulemansa perusteella.

Organisaation mielikuvaan on mahdollista vaikuttaa. On kuitenkin aina olemassa myös elementtejä, jotka elävät omaa elämäänsä ja joihin vaikuttaminen on joka mahdotonta tai äärimmäisen vaikeaa. Tämä tulee huomioida suunniteltaessa viestintää, sillä organisaatio itse on vain yksi linkki mielikuvan luonnissa ja mielikuvia syntyy myös koko ajan organisaatiosta itsestään riippumatta.

Lähtökohtaisia prosessin elementtejä voidaan katsoa olevan kolme:

  • 1. millaisia me olemme nyt
  • 2. millaisiksi haluamme tulla
  • 3. millaiseksi sidosryhmämme tällä hetkellä meidät mieltävät

Kun nämä seikat on tiedossa, seuraavaksi pohditaan millaisilla asioilla haluamme mielikuvaamme vaikuttaa ja mitä tämä vaatii konkretian tasolla. Sekä tietysti miten siitä aktiivisesti viestitään. Juholinin (2013) mukaan vaikuttaminen perustuu johdonmukaisuuteen ja jatkuvuuteen.

Vaikka suunnitelmallisuus ja pitkän kaaren rakentaminen on tärkeää, some-aikakaudella vähintään yhtä tärkeää on säilyttää ketteryys ja reagointinopeus ajankohtaisiin aiheisiin. Tavoitteellisessa mielikuviin vaikuttamisessa otetaan huomioon miten viestitään ja millaisilla argumenteilla. Hyvä ohjeistus organisaation mielikuvatavoitteista auttaa myös reagoimaan nopeasti eteen tuleviin tilanteisiin ja mahdollisuuksiin. Tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa mielikuvat ja tarinat ovat etualalla, ja niitä brändinrakentamisessa tulisi hyödyntää niin video- kuin muissakin sisällöissä.

Ennen kaikkea videoiden pitää tukea yrityksen strategiaa. Jos sanot tehneesi jotain huviksesi, usein syy löytyy jostain muualta kuin huvittelusta. Jotta videoitasi katsottaisiin, eikä ohitettaisi, ihan vain huvin vuoksi, täytyy katsojille tarjota vahvoja syitä pysyä kelkassa mukana. Voit aloittaa vaikkapa näillä:

Laatu
Joskus suurin syy siihen, miksi katsojat lopettavat videon katsomisen on huono laatu. Esimerkiksi resoluution osalta ajat jolloin 144p, 240p tai 360p olivat hyväksyttävissä olevat vaihtoehdot, ovat kaukana takanapäin. Olemme tottuneet laadukkaaseen kuvaan, emmekä halua palata huonolaatuisiin aikoihin. Full HD alkaa olla itsestäänselvyys ja 4K-videot ovat jo monella käytössä. Tämän hetken huippukamerat kuvaavat 8K-resoluutiolla, jonka kuva-alaan mahtuu neljä kokonaista full HD -kuvaa. Mobiilissa pienempikin resoluutio voi toimia, mutta myös älypuhelimissa vaaditaan koko ajan parempaa kuvanlaatua. Sikäli kun hyvästä resoluutiosta ei tarvitse enää erikseen maksaa, vaan sitä saa tehtyä vaikka kännykällä, muista myös panostaa tuotannon laatuun. Kuvauksissa huolehdi hyvästä valaistuksesta ja äänen laadusta. Leikkaa pois ne osat, jotka ovat liian pitkiä tai muuten turhia. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, huolehdi värikorjailusta. Sen tekemiseen on olemassa oma ammattikuntansa. Värikorjailun välttämättömyyttä pystyt jossain määrin vähentämään, pitämällä kuvauksissa hyvää huolta valaistuksesta ja kalibroimalla kameran huolella. Videon laadukas fiilis syntyy kuitenkin vasta värimäärittelyn myötä, kun videolle luodaan elokuvamainen ilme.

Tee videostasi sopivan mittainen
Aika on kallisarvoista, joten älä tuhlaa yleisösi aikaa turhaan. Harkitse huolella kaikkea, mitä olet suunnitellut sanovasi ja näyttää. Varmista, että jokainen kuva ja lause on tarpeellinen. Tapat taidokkaasti katsojiesi kiinnostuksen tekemällä kahdeksan minuutin videon ja selittämällä tärkeimmät asiat vasta viiden minuutin rupattelun jälkeen. Pitkien videoiden katsominen vaatii kärsivällisyyttä, ja se meidän yleisöltämme usein puuttuu. Vaikka he katsoisivatkin videon alusta loppuun, he tuskin muistavat kaikkea tarjoamaasi informaatiota. Tästä poikkeuksena kuitenkin vlogivideot, joiden viehätys ja pitkä kesto perustuu aitouteen ja puhutun tekstin seassa viljeltyihin naurahduksiin, kiljahduksiin ja pohdintoihin. On jopa näyttöä siitä, että yli viiden minuutin mittaiset videot sijoittuvat järjestelmällisesti lyhyempiä videoita korkeammalle hakutuloksissa.

Mikäli et pysty esimerkiksi markkinointivideossa noudattamaan yksinkertaisuuden sääntöä ja kertomaan asiaasi lyhyesti, harkitse useamman videon tuottamista. On olemassa kirjoittamaton sääntö: yksi video, yksi idea, yksi viesti. Kysymys onkin yksinkertainen: mikä on se tärkein viesti, jonka haluan yleisölleni välittää?

Ole energinen ja karismaattinen
Se mitä me kaikki haluamme nähdä on ihmisistä purkautuva energia, hymy kasvoilla ja nautinto. Videoissa, joissa esiintyy henkilökunnan edustajia, on mahdollisuus hurmata katsojia karismalla. Mikä vetäänkään meitä takaisin tiettyjen tv-sarjojen pariin? Henkilöhahmot Muista siis persoonallisuus. Se on kulmakivi jokaisessa sisältötyypissä. Varmista, että katsojasi voivat samastua sisältöön. Usein katsojat haluavat osoittaa ystävilleen löytäneensä jotain erilaista, jotain mikä mahdollisti kertoo jotain myös heistä itsestään. Tämä saattaa kasvattaa myös jakojen määrää.

Tarjoile tunteita
Onko mitään tehokkaampaa keinoa saada viesti uppoamaan, kuin nostamalla yleisö tunnetasolleen? Tunteet saavat myös ihmiset jakamaan. Usein positiiviset tunteet saavat ihmiset jakamaan sisältöjä helpommin kuin negatiiviset tunteet. Unruly Median ja Ehrenberg-Bass Instituten tekemän tutkimuksen mukaan kuitenkin suuttumus ja surullisuus ovat lähes yhtä vahvoja jakamisen innoittajia. Olennaista on tunteen vahvuus. Harvoin organisaatiot kuitenkaan haluavat suututtaa katsojiaan tai edes tehdä heitä surullisiksi, joten parhaisiin tuloksiin päästäänkin ilon kautta.

Video, joka saa aikaan voimakkaita tunteita motivoi katsojia mm. kommentoimaan, tykkäämään videosta, jakamaan tai jopa etsimään lisää tietoa yrityksestä, joka sai heidät nauramaan tai itkemään. Tietämällä millaiset videot vaikuttavat ihmisiin ja käyttämällä sitä hyödyksi omissa videoissa, voit saada lisää katsojia ja lisätä käyntiä verkkosivuilla. Ei kuitenkaan ole helppoa saada potentiaalista asiakasta surulliseksi, järkyttyneeksi tai iloiseksi. Yleisesti ottaen on vaikeaa saada katsojat tuntemaan yhtään mitään. Tunteiden kirjo voi myös olla hyvinkin laaja, koska ihmiset vastaanottavat videot eri tavalla.

Täytyy siis tietää millaisia tunteita halutaan herättää. Jokaisella tunteella on erilainen vaikutus ihmisiin ja siihen miten he toimivat. Tunteet voidaan jakaa esimerkiksi kahteen ryhmään sen perusteella, mitä ne motivoivat tekemään: huvittuneisuus, onnellisuus, toivo kannustaa jakamaan videota muille. Voima, rakkaus sekä halu kuulua yhteisöön rohkaisee katsojaa raottamaan lompakkoa itsensä tai muiden hyväksi.

Hyödyllisyys vai viihdyttävyys
Videon kohdalla on mahdotonta sanoa, kumpi on parempi kulma lähestyä valittua aihetta. Hyötynäkökulmaa tarjoavia videotyyppejä ovat esimerkiksi tutoriaalit, haastattelut, presentaatiot, tuote-esittelyt ja jossain tapauksissa vlogit. Viihdyttävyyttä tarjoavat markkinointivideot ja muut brändivideot, mutta myös vlogit voidaan suunnitella viihdyttäviksi. Monissa tapauksissa video voi olla sekä viihdyttävä, että informatiivinen.

Alkutiiseri
Heti alkuun sinun kannattaa koukuttaa katsojasi. Kerro sanoin tai kuvin mitä he tulevat oppimaan, löytämään tai näkemään. Mikä voisi olla odottamisen arvoista? Katsojat haluavat mahdollisimman pian tietää kannattaako heidän jatkaa katsomista vai siirtyä suoraan seuraavaan videoon.

Ensimmäiset 5-7 sekuntia ovat ratkaisevat. Älä siis sijoita alkuun logoa tai muuta tylsää, vaan vangitse katsojasi huomio heti ensimmäisestä sekunnista lähtien. Kiinnostava alku saa katsojat uteliaiksi ja sinulle jää aikaa myöhemmässä vaiheessa selittää tarkemmin mitä he oikeastaan ovatkaan katsomassa. Porttiteoria toimii tässäkin: mikäli alku on tarpeeksi kiinnostava, he usein päätyvät katsomaan koko videon loppuun saakka.

Tartu otsikkoon
Ensimmäinen asia mihin ihmiset kiinnittävät huomiota, ennen kuin avaavat videon, on otsikko. Iskevä, informatiivinen ja taitavasti kirjoitettu.

Otsikon tulisi sisältää niitä avainsanoja, joilla asiakkaat saattavat etsiä tuotettasi tai palveluasi. Tee otsikasta niin luonnollinen kuin mahdollista, mutta ota hyöty irti YouTuben hakusanatyökaluista löytääksesi volyymiltaan eniten liikennettä keräävät avainsanat.

Otsikon pituudella ei ole niin suurta merkitystä, eikä sinua rangaista koko käytettävissä olevan merkkimäärän käyttämisestä. Vaikkakin käytettävissä oleva merkkimäärä on kasvanut, on korkein painoarvo edelleen otsikon ensimmäisillä sanoilla. Sidesanojen kuten ja, kun, sekä käyttöä kannattaa rajoittaa, ja pyrkiä tekemään otsikoista yksinkertaisia ja rullaavia. Muista, että videosi voi olla vaikka kuinka houkutteleva, mutta saako se tarpeeksi klikkejä ilman houkuttelevaa otsikkoa? Yksi hyvä rakenne otsikolle on seuraavanlainen:

Koukku – Selite – Lisäinformaatio – Yritys/Kanava

On erittäin suositeltavaa käydä läpi myös kaikkien vanhojen videoiden otsikot yllämainituin periaattein. Tuloksena voi olla huikeasti kasvaneet katsojamäärät!

Tarina
Video ei synny ilman hyvää tarinaa. Hyvä käsikirjoitus nappaa yleisön huomion, pitää heidät vangittuina näytön ääreen ja esittää ideasi ymmärrettävällä ja ikimuistoisella tavalla. Älä kuitenkaan ylikuormita käsikirjoitusta tunteilla. Anna yleisön ottaa raitista ilmaa sisäistääkseen mitä näkevät.

Päähenkilö
Videosi menestys riippuu myös esiintyjästä tai näyttelijästä. Kuinka hyvä hän on välittämään tunteita? Tärkein kriteeri on uskottavuus. Kysy itseltäsi uskotko häntä. Mikäli käytettävissä on näyttelijä, tarkista hänen edellinen työnsä. Se auttaa sinua ymmärtämään onko hän kykenevä toteuttamaan tarinasi.

Musiikki ja äänitehosteet
Musiikki ja äänet videossasi voivat olla jopa tärkeämpiä kuin itse kuva. Testaa videota eri äänillä ja musiikilla. Kenties huomaat, että ymmärrät tarinan eri tavoin riippuen äänimaailmasta. Musiikki on yksi tärkeimmistä avaimista luoda tunnelmaa ja vaikuttaa ihmisiin emotionaalisesti. Varmista, että valitsemasi musiikki sopii videokuvaan – täydentää ja vahvistaa sitä. Voit hakea musiikkia tuotantomusiikkiin erikoistuneista verkkopalveluista, ostaa tietyn pätkän tai osan kappaleesta tai tilata sen mittatilaustyönä. Tärkeintä, että kokonaisuus toimii! Ja ettet riko tekijänoikeuksia.

Näin onnistut esittelyvideon tuotannossa

Esittelyvideot ovat hyödyllisiä sisältöjä. Tämä on totta etenkin, kun on tarpeen kertoa tuotteesta, organisaatiosta tai palvelusta pintaa syvemmältä. Esittelyvideo voi esitellä yrityksen toimintaa, jolloin se yllättäen on myös yritysvideo. Toisaalta esittelyvideo voi kuvailla tuotteen toimintaa, jolloin se taikaiskusta on myös tuotevideo. Listaa voi jatkaa loputtomiin, sillä esittelyvideo taipuu moneen suuntaan. Matkalle pelkästä tarpeesta viestiä asia, aina valmiiseen lopputuotokseen, mahtuu monta sudenkuoppaa. Kuoppien välttäminen on mahdollista, kun seuraat näitä ohjeita.

Ratkaisevaan asemaan nousee heti projektin alussa tehtävä määrittely. Tarkkana on oltava seuraavien asioiden kanssa:

  • MITÄ JA MIKSI: kohderyhmä, viesti ja haluttu vaikutus
  • MITEN: sisältö, formaatti ja tyyli
  • LOPPUTULOS: videoiden lukumäärä, kestot ja versiot (Instagram, Youtube, kieliversiot yms.)

Kohderyhmän lukitseminen on tärkeää siksi, että yhdellä videolla harvoin voidaan kosiskella kaikkia yleisöjä. Sisältö voi toimia useammallekin kohderyhmälle, mutta jokin ryhmä on asetettava keskiöön. Olipa video suunnattu nuorille, päättäjille, eläkeläisille, viljelijöille, opiskelijoille, toimitusjohtajille tai numismaatikoille, kaikki eivät keskiöön mahdu. Myös viesti on olennaista olla selvillä kaikille tuotantoon osallistuville, sitä kommentoiville tai rahoittaville tahoille. Yhteen videoon ei ole järkevää ympätä useita erilaisia viestejä. Muutoin lopputulos ei palvele hyvin oikeastaan ketään. Fokusoi siis viesti siten, ettei kenellekään jää epäselväksi mitä asiaa video esittelee, mistä se kertoo ja mikä sen pääviesti on.

Yleensä videolla halutaan olevan jonkinlainen vaikutus katsojaa. Hänen tulee ymmärtää jotain tai reagoida tietyllä tavalla. Esimerkiksi videon katsottuaan hänen halutaan klikkaavan nappia tai täyttävän lomakkeen. Kyseessä voi olla esimerkiksi nuori, joka haluaa videon katsottuaan hakeutua opiskelemaan taidealaa tai kansaedustaja, joka päättää videon katsottuaan äänestää tiiliskivien vientiregulaatiota vastaan. Yhteisymmärrys siitä miten tehdään ja mihin formaattiin lopputulos kuvataan, on tärkeää kokonaisuuden kannalta. Konseptin tyyli voi olla humoristinen, shokeeraava, sininen, retro, piilokamera, 3D-animaatio tai oikeastaan mitä vaan mielikuvitus, teknologia ja budjetti mahdollistaa. On järkevää kirjata ylös tarvittavien kuvauspäivien määrä, kuvausryhmän kokoluokka, kuvauskalusto ja minkä alan ammattilaisia videotuotannossa tarvitaan eli millä ryhmällä tehdään. Ryhmään voi kuulua tuottaja, ohjaaja, kuvaaja, valaisija, valomiehiä, maskeeraajia, lavastija, puvustija, assistentteja, näyttelijöitä ja monia monia muita rooleja.

Lopputuloksena on joko yksi tai useampia videoita. Näistä videoista voidaan tehdä joko yksi tai useampia versioita eri käyttötarkoituksiin. Yhden nettikäyttöön tulevan esittelyvideon pituus voi olla jotain 5 sekunnin ja 10 minuutin väliltä, yleisimmin noin 1,5 minuuttia. Kieliversioita kannattaa harkita, jos kohderyhmään kuuluu useita eri kansallisuuksia ja video sisältää paljon puhetta tai tekstiin pohjautuvia graafisia elementtejä.

Pidä huolta siitä, että videon konsepti on:

  • KITEYTETTY: Olennaisen kitetyttäminen on todella haastavaa. Lisäksi kun se pitäisi vielä kiteyttää kiinnostavasti. Perehdytysvideo tai esittelyvideo, joka ei ole kiinnosta ja innosta, on käytännössä melko yhdentekevä. Jos on monta viestiä, ne kannattaa jakaa useammalle videolle.
  • KIINNOSTAVA: Toisena asiana aiemmin mainittu kiinnostavuus. Ihmiset ovat kyllästettyjä visuaalisilla viesteillä, iästä, sukupuolesta ja sosiaalisesta statuksestaan riippumatta. Tärkeää on tarjota jotain erilaista, jotain kiinnostavaa. Miksi joku haluaisi katsoa videon? Pelkkä pakko ei ole hyvä keino muistijäljen pysyvyyden kannalta. Viestin tulee puhutella yleisöä aitoudellaan.
  • JAETTAVA: Meillä jokaisella on sen verran visuaalista silmää, että pystymme erottamaan hyvin tuotetun huonosti tuotetusta – olipa kyseessä kuvanjälki, esiintyjien vakuuttavuus tai vaikkapa äänenlaatu. Video, jota katsojat haluavat jakaa eteenpäin syntyy aiemmin mainittujen tekijöiden yhdistelmästä. Ihmiset haluavat jakaa eteenpäin sisältöjä, jotka ovat ajankohtaisia, tunteisiin vetoavia, energisia, karismaattisia, yllättäviä, hurmaavia ja persoonallisia. Sopiva kulma valitaan kerrottavan viestin mukaan.

Näillä vinkeillä esittelyvideon suunnitteluvaihe ja esituotanto onnistuu suuremmalla todennäköisyydellä, kuin juoksemalla ihan umpimetsään. Varsinaisen tuotannon osalta pallo on aika pitkälti valitsemasi tuotantoyhtiön harteilla. Oikeastaan ainoa asia mihin tässä asiassa voit vaikuttaa, on alunperinkin valita tuotantoyhtiö, jonka laatuun luotat. Tuotantoyhtiön valinta on usein budjettikysymys. Halvimman hinnan perässä kulkeminen saattaa johtaa riman alituksiin, mutta joskus voi onnistaakin. Jälkikäteen tuotannossa tehdyille virheille on hyvin vaikeaa tehdä jälkituotannossa korjaavia toimenpiteitä. Kuvauksissa mukana olemalla voit kuitenkin vaikuttaa moneenkin seikkaan, joten lähde rohkeasti mukaan. Animaation kohdalla tuotanto tapahtuu pääasiassa tuotantoyhtiön toimitiloissa, jolloin säännöllisillä palavereilla ja esimerkiksi layout-animaation kommenttikierroksilla on ratkaiseva merkitys lopputuotoksen oikeaan osumisen kannalta.

Varsinaisen tuotannon jälkeisessä jälkituotannossa asiakas pystyy vaikuttamaan moneenkin asiaan, kuten videon tempoon, leikkauksiin, grafiikoihin ja värimäärittelyyn. Kommentointikierrosten kautta syntyvä valmis lopputulos onkin parhaassa tapauksessa sekä asiakkaan, että tuotantoyhtiön kannalta esimerkillinen voimannäyte – innostava ja kiinnostava ylpeyden aihe. Tuotantoyhtiön tavoitteena on tehdä asiakas tyytyväiseksi ja asiakkaan tavoitteena on saada innostunut kohdeyleisö videolle. Nämä asiat toteutuvat kehässä. Kun kohdeyleisö on innoissaan, asiakas on tyytyväinen ja tuotantoyhtiö viettää iloisen karonkan.

Miten onnistut esittelyvideon tuotannossa? Tätä ohjetta noudattamalla mahdollisuutesi hyvään lopputulokseen kasvavat merkittävästi!

Miten onnistut esittelyvideon tuotannossa? Tätä ohjetta noudattamalla mahdollisuutesi hyvään lopputulokseen kasvavat merkittävästi!


Tonnin videot meiltä ja mitä sillä saat?

Voiko tonnilla tehdä hyvän videon? Vastaus on: kyllä voi. Yksinkertaistaen, tonnilla saa tonnin videon. Samoin kuin tonnilla saa tonnin verkkosivut ja tonnilla saa tonnin auton. Autosta puhuttaessa kahdella tonnilla saa kenties vähän uudemman auton ja viidelläkymmenellä tonnilla saa vielä paremman. Tonnin video täyttää monenlaisia tarpeita ja voi olla hyödyllinen sisältötyyppi sisältömarkkinoinnissa. Teemmekö me tonnin videoita? Kyllä teemme, kaikkihan niitä tekevät!

Se, että tonnin videot oli taannoin iso uutinen, kertoo hintamielikuvasta. “Video on kallista”. Videon hintaa ei mitata missään maailman pörsseistä, eikä sillä ole omaa maailmanmarkkinahintaa kuten öljyllä, kaasulla ja kullalla. Videon hinta on siis vaikea määrittää. Tonnin video mielletään samanlaiseksi asiaksi, kuin kympin ämpäreitä saisi nyt viidellä eurolla. Ikäänkuin videoiden hinta olisi pitkään ollut liian korkea ja nyt on tarjolla hyvää Ikea-laatua, eli samaa muovia kuin muutkin myyvät, mutta tuhdisti halvemmalla. Tonnin videot ovat oikeasti ihan hyviä ja niitä kannattaa hyödyntää!

Mitä tonnilla saa? Tonnilla videoasiantuntija suunnittelee videota puolipäivää, eli käytännössä asiakkaan speksaamana suunnittelee kuvaukset, sopii kuvauspaikan ja käy kuvaamassa. Seuraavana päivänä hän leikkaa siitä valmiin kokonaisuuden. PAM! Video on valmis. Hintaan sisältyy suunnittelua, kuvausta, editointia ja kalustoa. Aikaa kuluu pari päivää. Millaisella kalustolla tuolloin kuvataan? Esimerkiksi Canon C100:lla tai vastaavalla kevyellä videokameralla. Millaisella ryhmällä tuo kuvataan? Mies ja kamera, tarpeen mukaan pari valoa. Kalustoon budjetista menee noin viidennes. Syntyy tämän tyyppinen video, jonka toteutimme Suomen Eläinsuojeluyhdistykselle pro bono -hengessä.

Voiko sitten olla kalliimpia tuotantoja, eli kannattaako videoon investoida enempää kuin tonni? Onko kalliimpia autoja kuin tonnin autot? Tonnillakin saa jo videon. Kyse on enemmän siitä mitä halutaan viestiä ja millä tasolla se halutaan viestiä. Tuotannon suunnitteluun saadaan kulumaan viikkoja. Käsikirjoitukseen, spiikkitekstiin, kuvakäsikirjoitukseen, rekvisiitan hankkimiseen, castingiin, kuvauspaikkojen etsimiseen, aikatauluttamiseen, graafiseen suunnitteluun, animointiin… Tämä kaikki ei synny yhdessä aamupäivässä. Myöskään ihmiset eivät tee työtä ilman palkkaa. Tehtäessä isolla porukalla rahaa menee näyttelijöiden, mallien, maskeeraajan, valomiesten, äänittäjän, kuvaajan, assistenttien, tuottajan, ohjaajan, lasvastajan, käsikirjoittajan, animaattorien, graafisten suunnittelijoiden ja monien muiden työpanokseen. Tämä kaikki nostaa lopputuloksen laatua, mutta harvoin syntyy pro bono -hengessä. Tämän lisäksi kalusto maksaa. Pelkästään laadukkaan elokuvakameran, kuten Arri Alexan, vuokra on reilut tuhat euroa päivältä esim. Kinos Rentalsissa, Mutasen Elokuvakonepajalla ja Angel Filmissä. Tämän lisäksi tietysti objektiivejä, valokalustoa, äänityskalustoa, dollyä, kraanaa, kopteria, stabilaattoria, kuljetuskalustoa ja paljon muuta. Kuvauspäiviä voi olla monta, joten niin kuvaushenkilöstön kuin kuvauskalustonkin hinta tulee kertoa kuvauspäivien määrällä. Eroaako lopputulos kahdessa päivästä yhden miehen voimin tehdystä tuotannosta? Eroaa. Eroaako se tarpeeksi vai olisiko tonnin video tarpeeseenne ok? Tämän tiimoilta voidaan tavata ja keskustella. Esimerkiksi tässä tuotannossa budjetti oli monta kymmentä kertaa suurempi.

Tässä pieni taulukko tuhannen ja usean kymmenentuhannen euron videon eroista:

 

Tuote 1000€ >10000€
Konseptointi Ei Kyllä
Workshopit Ei Kyllä
Käsikirjoitus Ei Kyllä
Kuvakäsikirjoitus Ei Kyllä
Kuvauspaikkojen etsintä Ei Kyllä
Casting Ei Kyllä
Kuvaukset Kyllä Kyllä
Kuvauspäiviä 0,5 1->
Kuvausryhmän koko 1 3->
Äänisuunnittelu Ei Kyllä
Graafinen suunnittelu Ei Kyllä
Animointi Ei Kyllä
Editointi Kyllä Kyllä
Värimäärittely Ei Kyllä
Kommenttikierrokset 1 3
Enkoodaus Kyllä Kyllä
Toimitus asiakkaalle Kyllä Kyllä

Mikä muu eroaa? Projektin parissa työskentelevien ammattilaisten määrää pystytään tietysti isommalla budjetilla kasvattamaan. Siinä missä tonnin videossa menemme ad hoc -pohjalta, kolmenkymmenentonnin videossa toimimme äärimmäisen suunnitellusti. Ja tottakai kuvauskalustokin on mitoitettu hieman toisenlaisen lopputuloksen mukaan. Tonnin video toimii kevyenä sisältöpalasena muun viestinnän ja markkinoinnin joukossa. Tonnilla saa ihan hyvän haastatteluvideon mies ja kamera -tekniikalla. Tonnilla saadaan myös synnytettyä vaikkapa kevyt animaatio, jos animaation elementit ovat jo valmiina.

Palkkojen osalta hyvää osviittaa kuvaushenkilöstön osalta saa Temen palkkataulukosta ja esimerkiksi näyttelijöiden osalta Näyttelijäliiton palkkataulukosta. Malleja kuvauksiin välittävät useat agentuurit, joista jokainen hinnoittelee mallit oman hinnastonsa mukaan. Spiikkerit, maskeeraajat, assistentit ja muut rakentavat hinnoittelunsa pohjautuen liiton suosituksiin tai oman yrityksensä hintapolitiikkaan. Ja kaikki on tietysti aina neuvoteltavissa projektin mukaan.

Videon hinta ei siis ole absoluuttinen, muutoin kuin silloin kun se speksataan tarkasti. Videolle ei ole yhtä hintaa, kuten ei ole lenkkimakkaralle, autoille tai verkkosivuillekaan. Kuten todettiin, hinta riippuu monesta muuttujasta. Mekin tuotamme videoita moneen lähtöön. Tonni on videolle pieni budjetti, mutta sillä päästään liikkeelle – ja tärkeintä on löytää yhteisymmärrys tavoitellusta lopputuloksesta.