Kategoria Muut

Mitä huomioida verkkokurssin suunnittelussa?

Verkkokoulutuksista apua etäkäytäntöihin

Koronaviruksen jylläämisen kannalta prosessien muuttamiseen saattaa olla tarvetta. Onko yrityksessänne koulutusprosesseja, jotka voitaisiin muuntaa verkkokoulutuksiksi? Esimerkiksi uusien käytäntöjen läpivienti organisaatioon onnistuu tehokkaasti räätälöityjen verkkokoulutusten avulla. Kaikkialla maailmassa, esitykset ja seminaarit siityvät nyt vauhdilla verkkoon. Asioiden esittäminen interaktiivisina videoina ja animaatioina on entistä tehokkaampaa, turvallisempaa ja yleisesti ottaen järkevämpää.

Toistuvat rutiinikoulutukset ovat etulinjassa, kun siirrytään fyysisen läsnäolon vaatimuksien tuolle puolen. Skaalautuvuus mahdollistaa kurssin pyörittämisen eri työpaikoilla tai eri työmailla niin Oulussa, Turussa ja Tampereellakin, kuin vaikkapa Shanghaissakin. Verkkokoulutukset on mahdollista rakentaa suoraan globaaleiksi, kieliversioineen ja kulttuurisine erityispiirteineen.

Verkkokurssin hyödyntämisen perustelee pelkästään jo ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Verkkokurssit vähentävät tai poistavat kokonaan fyysisen läsnäolon tarpeellisuuden, joka on ilmastoteko jo itsessään. Kun mukaan lasketaan vielä tartuntatautien välttäminen ja näin organisaatioin sairauspoissaolojen väheneminen, on vaikutus jo yhteiskunnan tasollakin iso. Kustannussäästöjä syntyy myös siitä, kun omien töidensä ohella muita työntekijöitä kouluttavat työntekijät voivat keskittyä täysipainoisesti omien töidensä edistämiseen.

Oppimiseen on olemassa iso liuta erilaisia alustoja ja myös valmiita sisältöjä. Usein yrityksen tarpeet esimerkiksi peryhdytykseen ovat kuitenkin usein vähintäänkin osittain uniikkeja. Tuolloin räätälöity koulutus on ehdottomasti paras ratkaisu. Materiaalin tulee olla hyödyllistä, mutta myös kiinnostavaa. Audiovisuaalisuuden voima puskee esiin juuri tunteiden välittämisen ja muistijäljen pysyvyyden kautta. Koulutussisältö, jossa on luettavaa, katsottavaa ja kuultavaa, sekä liuta interaktioita, on kiinnostavaa ja oppimisen iloa ylläpitävää. Tylsää lomaketta jaksaa täyttää vain pakollisten osioiden verran ja toisaalta tylsää luennoitsijaa on toisinaan pakko vain kuunnella. Mutta kun sisällöt rakennetaan sopivan mittaisiksi kokonaisuuksiksi, joissa video, audio, teksti ja interaktiiviset osiot vuorottelevat oikeassa suhteessa, koulutuksesta tulee hyvä ja se tarjoaa parhaan hyödyn sekä oppijalle, että koulutuksen järjestäjälle. Oppilaat innostuvat ja kertovat hyvää viestiä eteenpäin.

Verkkokoulutuksen huomiot TOP-3

1. Kohderyhmä: kenelle koulutus ollaan tekemässä ja kenelle siitä on eniten hyötyä. Kun sisältöjä lähdetään laatimaan, tulee pohtia kohderyhmän osaamisen taso ja valveutuneisuus. Asiat, jotka he jo tietävät ja toisaalta vaatimukset asioista, jotka heidän tulisi osata. Tässä kohtaa myös tulee pohtia kuinka hyvin kohderyhmä kykenee itsenäiseen opiskeluun ja kuinka paljon heitä pitää opastaa.

2. Käyttöympäristö: missä koulutusta tullaan hyödyntämään ja onko kaikilla siihen pääsy. Suoritetaanko koulutus työmaaparakissa itsenäisesti läppärilltä vai luokkahuoneessa opettajan johdolla. Onko ympäristö meluisa, jolloin äänet eivät välttämättä kuulu hyvin ja tarvitaan kuulokkeet? Onko kuulokkeita ylipäätään mahdollista käyttää?

3. Alusta: alustan valintaan vaikuttaa esimerkiksi tarvitaanko henkilökohtaista käyttäjätietoa ja vaaditaanko jokaiselta oppilaalta rekisteröityminen järjestelmään. Etuna on se, että koulutuksen tarjoava taho näkee yksilötasolla oppilaiden etenemisen ja voi seurata missä mennään vaikkapa uuteen työhön perehdytyksen osalta. Alustakohtaisesti voidaan myös pohtia, sallitaanko käyttäjän hyppiä yli haluamansa kohdat vai vaaditaanko häntä suorittamaan kaikki sisällöt ja vielä lopuksi varmennuksena läpäisemään osaamista mittaavan kokeen. Kokeen hyväksytyllä suorittamisella voidaan olettaa hänen ymmärtäneen sisällön. Tällaiset tiukemmat kriteerit tulevat kyseeseen esimerkiksi työturvallisuuden koulutuksissa.

Verkkokoulutuksen käyttökohteet

Hyvä opiskelualusta tarjoaa helppokäyttöisen oppimiskokemuksen ja mahdollistaa vaikkapa erilaisten sertifikaattien suorittamisen. Opettaja tai kouluttava organisaatio näkee suoraan kuka työntekijöistä on kouluttautunut mihinkin tehtävään ja näin ollen resurssihallinta on helppoa. Järjestelmästä näkee myös mikäli jokin koulutus on jo vanhentunut tai työntekijä ei ole suorittanut päivittyneitä kriteerejä.

Verkkokoulutukset on oivallinen keino kouluttaa ihmiset etätyöhön, itsensäjohtamiseen ja tehokkaaseen ajankäyttöön. Niitä voidaan hyödyntää työturvallisuuden käytäntöjen jalkauttamiseen ja niistä muistuttamiseen. Verkkokoulutuksia voidaan myös käyttää läheltä piti -tilanteiden ja onnettomuuksiin johtaneiden virheiden läpikäyntiin ja niistä oppimiseen. Jokaisesta läheltä piti -tilanteesta voidaan luoda oma koulutus koulutuspankkiin ja uudet työntekijät voivat oppia kaikista menneisyyden virheistä – myös tulevaisuudessa. Interaktiivinen verkkokoulus- tai valmennus toimii myös viestinnän puolella. Esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksia voidaan suorittaa käytäville sijoitetuilta kosketusnäytöiltä tai oppilaat voivat tehdä niitä omilta puhelimiltaan linkin takaa. Valistussisällöissäkin viesti menee tehokkaammin perille, kun pelkän passiivisen kuuntelun sijaan oppilaalta vaaditaan ymmärtämisen osoittamista.

Olipa tarpeenne mikä hyvänsä, ota yhteyttä ja suunnitellaan teille juuri sopiva audiovisuaalinen oppimiskokonaisuus, joka on tyylikäs, kiinnostava ja informatiivinen. Sellainen, joka on hauska suorittaa, mielenkiintoinen katsoa ja jättää pysyvän muistijäljen.

Palkkaamme animaattorin

UPDATE 11.09.2019: Animaattori on löydetty ja palkattu, mutta jos tunnet olevasi speksit täyttävä henkilö, laita ihmeessä tietosi tulemaan. Meillä voi olla pian uusille osaajille tarvetta!

Olemme Helsingin Kalliossa sijaitseva visuaaliseen viestintään erikoistunut toimisto. Oletko sinä lahjakas 3D-animaattori ja liikkuvan grafiikan taitaja?

Ensisijaisesti tulet suunnittelemaan kiinnostavia visuaalisia tarinoita ja lopulta myös viemään suunnitelmat käytäntöön. Hallitset koko animaatiotuotannon prosessin: 3D-mallintamisen, objektien teksturoinnin, animoinnin ja renderöinin. Ohjelmiston osalta toiveemme on, että hallitset ainakin Blenderin, mutta voit ehdottaa myös muuta. 2D-animaatioiden osalta After Effects -osaaminen on suotavaa.

Osaamisesi:
– Hallitset 3D-animaatioiden tuotannon eri vaiheet alusta loppuun saakka
– Sinulla tulisi olla myös perusymmärrys 2D-animaation tuotannosta
– Perustaidot Adoben -ohjelmistoista, kuten After Effects, Photoshop ja Illustrator
– Kykenet tuottamaan storyboardin asiakkaamme briiffin pohjalta

Kokemuksesi:
– Sinulla on vähintään 3 vuoden kokemus alalta, tuottaen 3D-animaatioita ja liikkuvaa grafiikkaa
– Sinulla on portfolio, joka koostuu useista erityyppisistä projekteista
– Kokemus erikoistehosteiden tuottamisesta videoihin tuo sinulle ison plussan
– Arvostamme myös Unity-osaamista esimerkiksi peli- tai VR-projektien parissa

Luonteesi:
– Olet kiinnostunut oppimaan uutta ja seuraat alan kehitystä
– Olet tarinankertoja ja kykenet myös kirjoittamaan tarinasi paperille
– Olet motivoitunut ja itseohjautuva
– Kykenet työskentelemään yhtäaikaisesti useamman projektin parissa

Työtehtäväsi vaihtelevat 3D-grafiikkaelementtien videokuvaan upottamisesta aina kokonaisten 3D-animaatioiden tuottamiseen. Taito luoda vaikuttavia animaatioita on etusijalla ja oletamme hakijalla olevan työkokemusta alalta. Painotamme taitoa luoda tyylikästä 3D-kerrontaa, valaista, teksturoida ja renderöidä ehjiä kokonaisuuksia. .

Viikoittainen työtuntimäärä on mahdollista sopia hakijan toiveiden mukaan. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, joka on riippuvainen hakijan aikaisemmasta työkokemuksesta ja osaamisesta. Täytämme paikan sopivan henkilön löydyttyä, joten laita hakemuksesi tulemaan välittömästi. Haku päättyy sopivan kandidaatin löydyttyä, ja viimeistään 15.9.2019.

Nähdään haastattelun merkeissä – toivottavasti tosi pian!

Toivomme hakemukseen koostuvan seuraavista elementeistä:
– Lyhyt kuvaus itsestäsi palkkatoiveineen
– Portfolio
– CV

Hakemukset:
rekry@smileaudiovisual.fi
https://www.smileaudiovisual.fi

Tiedustelut:
sasu@smileaudiovisual.fi
Sasu Sorkio 044 045 3020


Short English version, please contact us for more information:

We are Helsinki based company producing audiovisual content for our customers. At the moment we are looking for talented animator to join our team.

Recruired skills:
– Strong skills in 3D modeling and animation
– Experience in Adobe After Effects, Photoshop and Illustrator
– Knowledge in texturing objects
– Ability to produce a storyboard

Experience:
– At least three years of experience in the industry producing 3D animations + motion graphics
– You’ve got an impressive portfolio to show from several different types of projects
– Experience in producing special effects to videos and/or VR content to Unity is a big plus

You:
– Strong interest in the industry and ability to learn new things
– You are a story teller and able to write down your thoughts
– Highly motivated to work as a part of our team
– Ability work with several projects at the same time

Please contact us for more information:
rekry@smileaudiovisual.fi or sasu@smileaudiovisual.fi

Palkkaamme tuottajan / We are recruiting a producer

Etsimme nyt tuottajaa, jolla on kokemusta sisältöjen suunnittelusta ja tuotannosta. Osaat myös hoitaa yhteyksiä asiakkaisiin, valvoa projektien toteuttamista ja kulkea mukana tuotannon alusta loppuun, vastaten laadusta ja asiakastyytyväisyydestä. Smile Audiovisual on erikoistunut kertomaan yritystarinoita, jo vuodesta 1984. Tällä hetkellä videon rooli on hyvin erilainen kuin 30 vuotta sitten, mutta silti yllättävän harva asia on muuttunut. Merkitystä on vain laadukkailla sisällöillä ja niiden esille saamisella.

Osaamisesi:
– Osaat tuottaa sujuvasti tekstiä
– CRM on tuttu kirjainyhdistelmänä
– Et vierasta puhelimen luuria, vaan vaalit asiakassuhteita ja luot uusia kontakteja
– Tarvittaessa pystyt organisoimaan tapahtumia ja koulutuksia

Kokemuksesi:
– Sinulla on mielellään 3 vuoden kokemus alalta
– Olet kiinnostunut myynnistä ja markkinoinnista
– Olet verkottunut muiden alan toimijoiden kanssa
– Kokemus b2c- tai b2b-maailmasta tuo sinulle ison plussan

Luonteesi:
– Olet kiinnostunut oppimaan uutta ja seuraat alan kehitystä
– Olet itsenäinen ja oma-aloitteinen
– Tunnet itsesi ja tiedät mikä sinua motivoi huippusuoritukseen
– Olet erittäin motivoitunut tekemään työtäsi ja osaat työskennellä osana tiimiämme
– Kykenet työskentelemään yhtäaikaisesti useamman projektin parissa

Tarjolla on vakituinen työ. Lähtökohtaisesti työ on täysipäiväinen, mutta viikoittainen työtuntimäärä on mahdollista sopia toiveidesi mukaiseksi. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, joka on riippuvainen hakijan aikaisemmasta työkokemuksesta ja osaamisesta. Täytämme paikan sopivan henkilön löydyttyä, joten laita hakemuksesi tulemaan välittömästi. Haku päättyy sopivan kandidaatin löydyttyä tai viimeistään 28.2.2018.

Nähdään haastattelun merkeissä – toivottavasti tosi pian!

Toivomme hakemukseen koostuvan seuraavista elementeistä:
– Lyhyt kuvaus itsestäsi palkkatoiveineen
– Portfolio
– CV

Hakemukset:
rekry@smileaudiovisual.fi
https://www.smileaudiovisual.fi

Tiedustelut:
sasu@smileaudiovisual.fi
Sasu Sorkio 044 045 3020