Kategoria Referenssit

STEK – 3D-animaatio

Toteutimme Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK:lle animaation sähköntuotannosta. Kyseessä on ensimmäinen animaatio useamman koululaisille suunnatun valistusanimaation sarjassa. Alla toimitusjohtaja Timo Kekkonen ja viestintäpäällikkö Kirsi Gimishanov vastaavat muutamaan kysymykseen tuotantoa koskien.

Mihin tarpeeseen animaatio teetettiin?
STEK halusi toteuttaa hauskan ja visuaalisesti kiinnostavan opetus/valistusvideon, joka kertoisi mahdollisimman selkeästi myös tekniikkaa ja fysiikkaa vieroksuvalle, mistä ja miten sähköä tuotetaan ja mitä vaatii sen siirtäminen tuotantopaikasta kodin pistorasiaan. Animaation kohderyhmä määriteltiin hyvin laajaksi (kansalaiset yleisesti, peruskoululaiset erityisesti), mikä varmasti oli haaste toteutukselle.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?
Projekti eteni jouhevasti. Tilaajalla oli joitain valmiita ajatuksia siitä animaation tietosisällöstä, mutta abstrakstin ja itsestäänselvyytenä pidetyn asian – sähkön – kuvaaminen kiinnostavasti ja hauskastikin, jäi kokonaan Smile Audiovisualin tiimin vastuulle. Käsikirjoitusta käsiteltiin yhdessä pariinkin otteeseen, jotta saatiin varmistettua että kaikki tilaajan toivomat nyanssit tulevat huomioiduksi. Smile oli hyvin kärryillä ja sai viestin välittymään juuri sellaisena kuin toivoimme.

Millainen kokonaisuudesta mielestäsi tuli lopputuloksena?
Olemme hyvin tyytyväisiä kokonaisuuteen. Animaatio on tiukka tietopaketti, mutta sitä on samalla mukava katsoa ja se vääntää asian todella hyvin rautalangaksi. Ei tarvitse olla insinööri ymmärtääkseen animaation sisältöä.

Millaista palautetta olette saaneet lopputuloksesta?
Palaute on ollut ns. WAU- positiivista, eli animaatio on aiheuttanut vahvaa positiivista palautetta erityisesti sähköalan toimijoilta. Olemme tarjonneet animaatiota myös peruskoulun opettajille opetuskäyttöön – myös opettajilta tullut palaute on ollut innostunutta.

Katso myös muut saman sarjan animaatiot!

2. Sähkö kotona:

3. Sähkö pelastaa maailman:

4. Sähköturvallisuus – älä pelleile sähkön kanssa:

Ammattikeittiöosaajat ry – Esittelyvideo

Toteutimme Ammattikeittiöosaajat ry:lle viiden perehdytysvideon kokonaisuuden. Projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry:stä kertoo mistä projektissa lähdettiin liikkeelle ja kuinka valmiit videot otettiin vastaan.

Mihin tarpeeseen videonne teetettiin?
Videot teetettiin ammattikeittiöalan esittely- ja perehdytysvideoiksi. Tavoitteena oli antaa katsaus ammattikeittiöalan keskeisiin toimintoihin kiinnostavalla, nopealla ja helposti omaksuttavalla tavalla. Lisäksi tavoitteena oli nostaa alan arvostusta esittelemällä ammattikeittiöala modernina ja monipuolista osaamista vaativana tulevaisuuden alana.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?
Projekti eteni suunnitelmien mukaan ja sovitussa aikataulussa. Yhteistyössämme oli kirkkaana tavoitteena vain paras lopputulos, jonka onnistumisessa ratkaisevana tekijänä oli mielestäni molempien osapuolten vahva sitoutuminen tavoitteeseen. Smilen kanssa työskennellessä korostuivat asiakkaan kuuleminen, videotuotannon ammattimaisuus sekä erittäin laadukas työn jälki. Yhteistyö oli lisäksi joustavaa ja luotettavaa eli pidettiin kiinni siitä, mitä luvattiin.

Millainen kokonaisuudesta mielestäsi tuli lopputuloksena?
Mielestäni lopputulos on erittäin onnistunut ja tavoitteidemme mukainen. Haasteenamme oli melko laaja kohderyhmä ja kuinka saada halutut viestit eteenpäin yhdellä kokonaisuudella. Lopputulos on kuitenkin rakennettu onnistuneesti siten, että videot soveltuvat useille kohderyhmille ja moneen käyttötarpeeseen, kuten esimerkiksi alan esittelymateriaaliksi perus- ja nuorisoasteen koulutukseen, aikuisopiskelijoille sekä nopean perehdytyksen tueksi työyhteisön uusille työntekijöille ja työssäoppijoille.

Millaista palautetta olet kokonaisuudesta saanut?
Vastaanotto on ollut todella innostunutta ja palaute erittäin positiivista. Ammattikeittiöalan yleisesittelyyn on toistaiseksi saatavilla melko vähän videomateriaalia, joten videoillemme on myös selkeää tarvetta. Kohderyhmien edustajilta saadut positiiviset palautteet kannustavat meitä laajentamaan tavoitteitamme: videot soveltuvat mielestäni erinomaisesti nykyisten käyttötarkoitusten lisäksi esimerkiksi tilanteisiin, jossa halutaan viestiä suomalaisen ruokaketjun korkeasta laadusta ja osaamisesta myös kansainvälisesti. Positiivinen palaute, innostunut vastaanotto ja mahdollisuus tavoitteiden laajentamiseen kertovat mielestäni onnistuneesta projektista.

Videoista Ammattikeittiöosaajat ry:lle tullutta palautetta:
· Tästä tykkäsin, 5 tärkeää asiaa ja ytimekäs esitys joka jää mieleen! Positiivisuus esityksissä suuri plussa! 🙂
· Allekirjoitan videoiden asiat, hyvin tehty, hienoa
· Huippujuttu – otetaan heti käyttöön 🙂
· Näin elintarviketarkastajana toimineen silmin erityisen asiallinen esitys
· Hieno työ ja upea tulos! Onnea!
· Upeat videot! Hienoa työtä!
· Videot on hienosti tehty! Luontevaa esiintymistä josta välittyy tekemisen ilo ja ansaittu ylpeys omasta työstä.
· Puhujalla on miellyttävä ja sopiva ääni ? hyviä videoita! Kiitos ?
· Hyvät videot. Kiitos kun teitte koko ruoka-alan osaamisen varmistamiseksi.
· Upeat on! ? Olen jakanut tietoa ABC- videoista eteenpäin. Pelkkää positiivista palautetta on tullut!? Hieno juttu!? Selkeä, lyhyt ja ytimekäs kuvaus asiasta. Kiitos teille ja Kymijoen ravintopalveluille!?

Katso kaikki videot tästä:
Ruoanvalmistusmenetelmät
Ergonomia ja työturvallisuus
Miten ammattilaiset tekevät ruokaa?
Kestävä kehitys
Hygienia ja omavalvonta

Suomen 4H-liitto – Tutoriaalivideo

Tuotimme Suomen 4H-liitolle viiden videon sarjan, jolla opastetaan kerho-ohjaajia käyttämään TOP-tehtäväsivustoa. Sivusto on tarkoitettu kerholaisten keskinäiseen viestintään, mediataitojen opiskeluun ja myös kerho-ohjaajien tietonjakoon. Viestintäpäällikkö Terhi Käkelä Suomen 4H-liitosta vastaa muutamaan kysymykseen projektin tiimoilta.

Mihin tarpeeseen videot teetettiin?
Halusimme teettää havainnollistavat videot, joiden avulla voimme kertoa lasten TOP-tehtäväsivustosta, www.toptehtavat.fi, nuorille kerhonohjaajille. Videot ovat osa kerhonohjaajien verkkokurssia, mutta niitä käytetään myös muissa kerhonohjaajille suunnatuissa koulutuksissa. Videoita hyödynnetään jatkossa myös messuilla ja tapahtumissa, joissa esitellään 4H:n kerhotoimintaa ja TOP-tehtäväsivustoa.

Millaiset videot mielestäsi saatiin lopputuloksena?
Videot ovat mielestäni oikein onnistuneet, sillä pystymme kertomaan niiden avulla TOP-tehtäväsivustosta ja lasten kanssa toimimisesta mediassa. Videot tukevat 4H-kerhonohjaajien osaamisen kehittämistä.

Miten videot vastasivat tarpeeseenne ja millaista palautetta olette niistä saaneet?
Videoita on käytetty osana kerhonohjaajien verkkokurssia, ja ne ovat saaneet positiivisen vastaanoton kurssille osallistuneilta nuorilta. Muuta palautetta emme ole vielä saaneet. Kerron mielelläni lisää sitten kun videot ovat 4H:ssa laajemmin käytössä.