Kategoria Valistus

Esittelyvideo muovin matkasta uusiokäyttöön

Suomen ympäristökeskukselta kysytään usein esimerkiksi ulkomaisten delegaatioiden toimesta, miten Suomessa jätehuolto on järjestetty, minkälainen lainsäädäntö ja toimintatavat meiltä löytyy, jotta olemme saavuttaneet nykyisen esimerkillisen tilan ympäristö- ja jäteasioissa. SYKE ja Smile toteuttivat yhteistyössä esittelyvideon, jossa haluttiin tuoda esille Suomen jätealan toimijoita ja erilaisia innovaatioita. Videolla keskitytään erityisesti muovin tarinaan, joka on yksi hyvä esimerkki kiertotalouden onnistumisista.

Suomalainen kiertotalous esimerkkinä maailmalla

Videon kohderyhmänä on kansainvälinen yleisö: jätealan asiantuntijat ja päättäjät, jotka tulevat Suomeen oppimaan jätehuollon hyvistä käytännöistä. Kohderyhmänä on painotettu erityisesti Venäjää ja Kiinaa. Näissä maissa jätehuoltoa kehitetään parhaillaan. Siellä meille jo hyvin tutut asiat, kuten pullonpalautus tai kirpputorit, ovat vielä tuntemattomia. Videosta tehtiin useita kieliversioita. Myös kansainvälisissä tilaisuuksissa on päästy näyttämään esittelyvideota, joten se on vastannut tarpeeseen hyvin.

”Projekti oli iso haastava kokonaisuus kaikilla mittareilla mitattuna. Käsikirjoitukseen osallistui iso asiantuntijaryhmä, ja suurin haaste oli saada tarina järkevästi kasaan, kun olisi ollut niin paljon kerrottavaa ja faktoja esitettävänä. Vaikka alusta asti tähdättiinkin hieman pidempään, opetusvideomaisempaan ratkaisuun, tuli sisällön määrä varmasti yllätyksenä kaikille osapuolille. Smilen projektin vetäjä piti kuitenkin langat hyvin käsissä ja video ei lähtenyt rönsyilemään liikaa. Myös täysin etäyhteyksien päästä hoidettuna homma toimi, ja kuvauskohteet sekä kuvamateriaali saatiin järjestymään erinomaisesti erilaisista koronarajoituksista huolimatta.” – Suomen ympäristökeskuksen viestintäasiantuntija Katja Lepistö

Videota aiotaan hyödyntää vielä pitkään. Videon graafeista aiotaan tuottaa erikseen hyödynnettäviä kuvia esimerkiksi jätealan opetuksen käyttöön. Videosta tuli todellakin sellainen kuvaus Suomen jätealan osaamisesta, josta tulee itsellekin ylpeä olo. Lopputulos on herättänyt jätealan ihmisten huomion ja siitä on saatu hyvää palautetta. Video on tavoittanut juuri niitä tahoja, joille se oli suunnattukin.

Suomen ympäristökeskus tarjoaa oivaltavia ratkaisuja, olennaista tietoa ja vankkaa osaamista. SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Tärkeimpänä tehtävänä Suomen ympäristökeskuksella on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön.

Kohtuulliset mukautukset – 2D-animaatio

Kuurojen Liiton tehtävänä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Liitto on alansa johtava etu- ja palvelujärjestö sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tuotimme Kuurojen Liitolle 2D-animaation tarpeesta viestiä kohtuullisista mukautuksista kuuroille työnhakijoille, työntekijöille sekä työnantajille.

Liiton selvityksen (11/2020) mukaan kohtuulliset mukautukset on työelämässä monelle tuntematon ja abstrakti termi. Animaatio valikoitui tehokkaimmaksi keinoksi viestiä kohtuullisista mukautuksista kohdeyleisölle sen visuaalisuuden puolesta. Animaation visuaalisuus tehostaa asian sisäistämistä ja sitä voi vaivatta jakaa tietoa tarvitseville työnantajille sekä työntekijöille. Videolla nähdään konkreettisia esimerkkejä kohtuullisista mukautuksista työnhaussa ja työpaikoilla.

Animaatiota on hyödynnetty Kuurojen Liiton verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Animaation avulla saadaan helposti viestittyä esimerkiksi työnantajalle mitä kohtuulliset mukautukset tarkoittavat, ja miten niitä voidaan toteuttaa omalla työpaikalla.

”Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen. Todella hyvä visuaalinen toteutus ja Smilen porukka ymmärsi hyvin mitä haimme. Projekti eteni sujuvasti ja viestintä toimi.” – Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattori Tiina Maja

Takuusäätiön ASTA-hanke – 2D-animaatiot

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun. Asuminen ja taloudenhallinta kulkevat käsi kädessä. Toteutimme Takuusäätiön Asumistalousneuvonta-hankkeelle kolme informatiivisia videota, joissa kerrotaan laskuista ja sopimuksista, etuuksista sekä vuora-asumisesta Suomessa. ASTA-kokeiluhankkeessa kehitetään keinoja ehkäistä vuokra-asukkaiden talousongelmia.

Toteutustapana toimi animaatiot, joiden avulla saadaan kerrottua mielenkiintoisella ja elävällä tavalla opettavaista tietoa erilaisille kohderyhmille. Visuaalisuus ja kuvitukset tukevat puhuttua tekstiä. Käsikirjoitukset ideoitiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tämän pohjalta luotiin animaatioiden kuvitukset. Yhteistyö kuvittajan ja animaattorin välillä oli optimaalista. Hienot kuvitukset heräsivät eloon taitavan ja yksityiskohtaisen animoinnin avulla.

Heti alkuvaiheessa oli selvää, että animaatioista tullaan tekemään useita kieliversioita. Kaikki kolme animaatiota toteutettiin suomeksi, englanniksi, arabiaksi ja somaliaksi. Eri kieliversioita toteuttaessa on huomioitava lauseiden pituuserot sekä kielen tempo, jotta sama sisältö toimii kaikilla kielillä. Animaatioista haluttiin tehdä selkeitä ja informatiivisia ja näin ollen tempo pidettiin rauhallisena.

Animaatioita käytetään Takuusäätiön ja ASTA-hankkeen eri kanavissa opetussisältönä, josta jokainen tietoa tarvitseva voi hyödyntää niitä.