Kategoria Valistus

Tehdasesittely – 3D-animaatio


Tuotimme Boliden Harjavalta Oy:lle rikkihappotehtaan prosessin esittelyvideon 3D-animaationa. Tavoitteissa oli tehdä epäinsinöörimäinen video, joka kuitenkin tarjoaa hyvän näkemyksen rikkihapon tuotantoprosessista. Suvi Hallikainen vastasi Boliden Harjavallan osalta projektin läpiviennistä ja alla häneltä vastauksia muutamaan kysymykseen tuotannon tiimoilta.

Mihin tarpeeseen haastatteluvideot teetettiin?

Animaatio teetettiin esitysmateriaaliksi eri sidosryhmille kuvaamaan rikkihapon tuotantoprosessia.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä

Yhteistyö oli sujuvaa ja kun yhteinen visio videosta oli luotu, Smile toteutti animaation ammattitaitoisesti ja toiveiden mukaisesti.

Mitä mieltä olet lopputuloksesta?

Lopputulos on vision mukainen: kiinnostava, havainnollistava ja luovia ratkaisuja käyttäen tehty animaatio suht monimutkaisesta tuotantoprosessista.

Miten videoita on hyödynnetty ja ovatko ne tuottaneet toivottuja tuloksia?

Animaatiota on esitetty vierasryhmille, ja se on tuonut hyvän havainnollistavan lisän toiminnasta kertomiseen visuaalisessa muodossa. Superkiitos oikein hyvästä yhteistyöstä!

Keinot ja arvot – haastatteluvideo

Toimimme Viestintävalkean tuotantokumppanina Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannossa kahden asiantuntijahaastatteluja sisältävien videoiden tuotannossa. Videot kertovat kestävien julkisten elintarvikehankintojen arvoista, hyödyistä ja keinoista. Videoiden kohderyhmänä ovat mm. kuntapäättäjät, ruokapalvelut, ruoantuottajat ja muut julkisten hankintojen parissa toimivat kohderyhmät.

Kuvaukset tehtiin huhtikuussa 2019 Muuramessa, Jyväskylässä, Laukaassa, Joensuussa, Liperissä, Kauniaisissa ja Helsingissä. Videoille haasteltiin yhteensä 17 asiantuntijaa Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja pääkaupunkiseudulta.

Arvot: miksi julkisissa elintarvikehankinnoissa panostetaan vastuullisuuteen?


Keinot: Julkiset elintarvikehankinnat – kuinka vastuullisuus huomioidaan käytännössä?


Virpi Kulomaa Viestintävalkeasta vastasi muutamaan kysymykseen tuotannon tiimoilta:

Mihin tarpeeseen haastatteluvideot teetettiin?

Viestintävalkea käsikirjoitti ja tuotti ammattikeittiöalaan liittyvät kaksi videota maa- ja metsätalousministeriölle. Videoiden aiheen olivat kestävät julkiset elintarvikehankinnat.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?

Tavoitteenani oli etsiä projektiin yhteistyökumppani, jonka kanssa kuvaukset ja jälkituotanto voitaisiin hoitaa laadukkaasti, luotettavasti ja hyvällä ammattitaidolla. Yhteistyö Smilen sujui tuttuun tapaan erinomaisesti ja hyvässä hengessä. Keskeisenä yhteistyössä oli kuvausten lisäksi jälkituotantovaihe, joka on tällaisessa projektissa erityisen tärkeässä roolissa, kun tehdään asiapitoista videota.

Mitä mieltä olet lopputuloksesta?

Lopputulos on asiakkaalta saatujen palautteiden perusteella onnistunut, sekä toiveen ja tarpeen mukainen. Myös omat projektille tuotannon osalta asettamani laadulliset kriteerit toteutuivat.

Miten videoita on hyödynnetty ja ovatko ne tuottaneet toivottuja tuloksia?

Videoita on hyödynnetty maa- ja metsätalousministeriön viestinnässä laajamittaisesti niin kotimaisille ja kuin myös ulkomaisille sidosryhmille.

Melun haitat ja torjunta – 3D-animaatio


Tuotimme asiakkaallemme Työturvallisuuskeskukselle 3D-animaation melun haitoista ja sen torjunnasta. Animaation lähtökohtana oli antaa luotettavaa informaatiota siitä mitä melu on ja lähestyä esimerkein työpaikkojen melunlähteitä. Melu on yksi suurimmista ammattitautien aiheuttajista ja videolla on tärkeä rooli informaation jakamisessa. Teollisuuden työturvallisuuden asiantuntija Päivi Sarmala Työturvallisuuskeskuksesta vastasi tuotannon tiimoilta muutamaan kysymykseen:

Mihin tarpeeseen animaatio teetettiin?

Melu aiheuttaa eniten ammattitauteja. Tietoisuutta melun haitoista, työnantajan vastuista ja velvoitteista sekä torjuntakeinoista on kyllä olemassa, mutta se ei saavuta työpaikkoja riittävästi. Tämän animaation tavoitteena oli esittää keskeiset asiat melulainsäädännöstä ja toimia herättäjänä vähän jokaiselle.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?

Smile piti ohjakset käsissään, koordinoi tekemistä ja saatiin yhteistyössä asia tiivistettyä kompaktiin pakettiin. Smile ottaa asiakkaan toiveet hyvin huomioon, mutta pitää myös realiteetit mielessä. Hyvin joustava ja palvelualtis!

Millainen animaatiosta mielestänne tuli lopputuloksena?

Asiaa on paljon, mutta alun perin sitä oli 3-4 kertaa enemmän, joten hyvin on oleellinen tiivistetty.

Miten olette animaatiota hyödyntäneet ja onko se tuottanut toivottuja tuloksia?

Animaatiota on markkinoitu YouTube-kanvalla (maksutta katsottavissa) sekä eri tapahtumien yhteydessä. Hyödynnämme animaatiota koulutuksissamme ja toivomme myös eri yritysten hyödyntävän sitä omissa sisäisissä koulutuksissaan. Tulokset näkyvät toivottavasti tulevaisuudessa ammattitautitilastoissa (0 meluvammaa) ja lyhyemmällä aikavälillä työpaikkojen panostuksessa meluntorjuntatyöhön. Toivottavaa on myös, että kaikkien kiinnostus kuulonsuojaukseen lisääntyy myös vapaa-ajalla – ainakin moni on animaation nähtyään havahtunut aiheeseen!