Jarkko Konttinen – Finnair: laadukas sisältö koukuttaa ihmiset

Tapasimme Finnairin markkinointi- ja tuotejohtaja Jarkko Konttisen videoviestinnän tiimoilta. Finnair on viime vuosina panostanut runsaasti videotuotantoon ja pyrkinyt aktiivisesti videon kautta rakentamaan näkyvämpää presenssiä verkkoon. Menestystä on saavutettu ja Konttisen mukaan myös kustannuksissa on pystytty säästämään perinteiseen markkinointiin verrattuna.

Konttinen kertoo Finnairin olevan yli 90-vuotias yhtiö, mikä on lentoyhtiölle kohtuullisen pitkä ikä. Toiminta on lähtenyt liikkeelle suomalaisten tarpeista. 15-vuotta sitten on alettu keskittyä aasialaisten tarpeisiin. Nykyisin toimitaan markkinoilla, missä asuu 3 miljardia ihmistä. Kustannukset näiden ihmisten tavoittamisesta nousevat helposti korkealle, joten viime vuosina on haluttu panostaa paljon videokerrontaan.

Finnair hyödyntää videoita kertoakseen yrityksen tuotteista, tarinasta ja erilaisissa markkinointitoimenpiteistä. Luotetaan siihen, että tuottamalla hyvää sisältöä, saada katsojat välittämään infomaatiota eteenpäin ja sitä kautta päästään tekemään hieman kustannustehokkaampaa markkinointia laadusta tinkimättä. Laadullisuus on yksi Finnairin brändin kulmakivistä. Sen tulee toteutua kaikissa materiaaleissa, joita tuotetaan. Erityisesti on panostettu videotuotantoon ja tarinan luomiseen. Myös yllätyksellisyys on yksi elementti, jota on haluttu tuoda esille.

Tuorein esimerkki on ”Match made in Hel”, joka tehtiin Finnairin kilpailuedun edistämiseksi. Haluttiin kertoa kuinka ”makee” paikka lentokenttä on, kuinka pieni ja kompakti. Finnair toi 10 huippurullalautailijaa maailmalta Suomeen ja heille annettiin lentokenttä käyttöön kaikkine elementteineen. Lopputuloksena syntyi rullalautuailuvideo, jolla on ollut tähän mennessä 112 miljoonaa katselukertaa.

Konttinen kertoo hyvän ja laadukkaan sisällön on aina sellainen asia, joka koukuttaa ihmisiä. Yksi videoviestinnän vaara liittyy kuitenkin siihen, että käydään ideahyllyllä ja napataan idea, joka ei sovi ollenkaan yrityksen omaan tarinaa, vaan lopputuloksena on voimakas päälle liimattu olo.

Konttisen mukaan tämän päivän moderni viestintä on sitä, että kun mennään videoviestillä, se tuodaan kaikissa kanavissa esille. Linkki sosiaaliseen mediaan on iso, mutta myös Finnairin oma henkilökunta on keskeisessä roolissa. Heidän henkilökunnastaan kaikki eivät ole toimistotöissä, vaan lentävää henkilökuntaa 2 000 ihmistä. Heidän tavoittamisensa videoviestein on melkeinpä ainoa vaihtoehto.

Konttinen toteaa, että heillä on ollut voimakas halu rakentaa ja differoida Finnairia sen visuaalisen identiteetin kautta. Finnairilla panostetaan esimerkiksi lentokoneiden sisustuksiin ja lentoasemafasiliteetteihin, sekä lounge-tilojen suunnitteluun. Videoviestintä kertoo ne asiat paljon paremmin, kuin sanallinen viestintä, etenkin silloin kun halutaan kuvittaa sitä millainen on asiakkaan matka.

Comments are closed.