Vyöhykeuudistus – Tutoriaalivideot

Helsingin Seudun Liikenne tarvitsi 17 kappaletta tutoriaalivideoita osaksi vyöhykeuudistuksen koulutussisältöjä. Videoiden pääkohderyhmänä ovat kuljettajat, jotka pääasiallisesti palvelevat matkustajia vyöhykeuudistuksen astuessa voimaan. Näin ollen oli tärkeää, että viesti on selkeä ja helposti omaksuttavissa. Tempo haluttiin pitää rauhallisena, jotta myös maahanmuuttajataustaiset kuljettajat pystyvät seuraamaan. Koulutuskokonaisuuden konseptin ja tekstisisällöt suunnitteli Hellon. HSL:n visuaalisesta ulkoasusta vastaa Kokoro&Moi, jonka suunnittelemaa graafista ohjeistusta projektissa haluttiin noudattaa. Videoprojekista HSL:ssä vastannut Eeva Jakobsson vastasi muutamaan kysymykseen projektin osalta:

Mihin tarpeeseen tutoriaalianimaatiot teetettiin?
HSL-alueen joukkoliikenteen ammattilaisten eli kuljettajien, tarkastajien ja palvelupisteiden henkilökunnan kouluttamiseen, eli noin 5000 henkilö kattava joukko. HSL:n vyöhykeuudistus on mittava uudistus, joka koskettaa jokaista alueen miljoonaa asiakasta. Videot ovat selkeitä, koska ne sisältävät sekä ääntä että kuvaa. Emme tarvitse paksuja ohjekirjoja, joiden lukeminen saattaa helposti jäädä.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?
Smile hoiti tehtävän erittäin hyvin. Työ oli iso ja aikataulu tiukka. Kaikki 17 videota valmistuivat aivan ajallaan ja ovat teknisesti erittäin hyviä.

Millainen kokonaisuudesta mielestänne tuli lopputuloksena?
Kokonaisuus on eheä ja laadukas.

Millaista palautetta olette kokonaisuudesta saaneet?
Videoista on pidetty todella paljon, niiden avulla vaikeasta asiasta tulee ymmärrettävämpi!

Comments are closed.