Hyvää huomista -ohjelma tutuksi videoiden avulla

Hyvää huomista-ohjelmassa kehitetään työhyvinvointia. Hankkeen takana ovat kemian työmarkkinajärjestöt Kemianteollisuus, Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Ohjelman tavoitteena on edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta ja lisätä tuottavuutta. Ohjelmassa luodaan toimintamalleja ja työkaluja, jaetaan tietoa ja verkostoidutaan. Hyvinvointi työpaikoilla on yhteinen asia.

Videoiden avulla haluttiin tuoda Hyvää huomista-ohjelmaa entistä paremmin työntekijöiden tietoon matalan kynnyksen viestinnän avulla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Videoiden tavoitteena on viestiä, miten työntekijöiden työhyvinvointia halutaan yhteistyössä parantaa ja kuinka työpaikat ja työntekijät ovat mukana Hyvää huomista-ohjelmassa. Videoita on helppo jakaa liittojen omissa digitaalisissa kanavissa ja tapahtumissa. Videoilla Hyvää huomista -ohjelmasta kertoo kaksi ohjelmassa mukana olevaa asiantuntijaa.

Videoita on jaettu liittojen omassa viestinnässä, Hyvää huomista-ohjelman verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjeessä. Etätapahtumien aikana videoita on näytetty esimerkiksi ammattiliittojen aktiivitilaisuuksissa Teamsin kautta.

”Olemme lopputulokseen oikein tyytyväisiä. Projekti eteni aikataulussa sovitun mukaan. Palaute videoista on ollut positiivista.” – Taru Reinikainen, Hyvää huomista -ohjelman puheen johtaja

Comments are closed.