Katselmointi ja kommenttikierrokset

Käydään kasvotusten tai sähköpostin välityksellä läpi videon kommentit ennen lopullisen version työstämistä.

Videon kommentointiin on hyvä varata kunnolla aikaa. Mitä pienemmällä ryhmällä katselmointi ja kommentointi tehdään, sitä sujuvampaa työskentely on. Senpä takia jo suunnitteluvaiheessa projektin ohjausryhmä kannattaa pitää mahdollisimman pienenä. Ne henkilöt, joilla on päätäntävaltaa lopputuloksen osalta, tulisi olla sellaisia, joilla on aiempaa kokemusta vastaavista projekteista. Tuolloin odotukset lopputuloksesta ja vaikutusmahdollisuuksista projektin tuloksiin sen eri vaiheista ovat selkeästi hallinnassa.

Kun ulkopuolisilta pyydetään kommentteja, se tulisi tehdä mahdollisimman vähäisellä ennakko briiffauksella. Häneltä voidaan kysyä esimerkiksi yhtä asiaa, jonka muuttaisi sisällössä projektin tässä vaiheessa. Mikäli tuo asia on myös päättävien tahojen mielestä relevantti, asia voidaan nostaa pöydälle. Ihmiset pitävät virheiden löytämisestä, joten heitä on helppo motivoida etsimään ongelmakohtia. Toisaalta monet asiat ovat myös mukukysymyksiä ja projektin loppusuoralla niiden kaivaminen esiin johtaa helposti ongelmiin, kuten budjetin ja projektin aikataulun pettämiseen. Kommentoijien ohjeistuksessa ei tulisikaan olla vahvaa subjektiivista kulmaa, vaan nimenomaan objektiivinen näkemys ja eräänlainen faktojen tuplatsekkaus. Ohjausryhmä voi myös keskenään pohtia kuinka vahvasti ulkopuolisten näkemysten annetaan vaikuttaa lopputulokseen.

Kommentit kannattaa listata taulukoksi ja koostaa sarakkeisiin esimerkiksi näin: tuottajan virhe / tilaajan virhe / muutospyyntö. Näin pysytään ajan tasalla tilanteesta ja pystytään priorisoimaan korjaukset ja muutokset halutulla tavalla.

Comments are closed.