Keinot ja arvot – haastatteluvideo

Toimimme Viestintävalkean tuotantokumppanina Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannossa kahden asiantuntijahaastatteluja sisältävien videoiden tuotannossa. Videot kertovat kestävien julkisten elintarvikehankintojen arvoista, hyödyistä ja keinoista. Videoiden kohderyhmänä ovat mm. kuntapäättäjät, ruokapalvelut, ruoantuottajat ja muut julkisten hankintojen parissa toimivat kohderyhmät.

Kuvaukset tehtiin huhtikuussa 2019 Muuramessa, Jyväskylässä, Laukaassa, Joensuussa, Liperissä, Kauniaisissa ja Helsingissä. Videoille haasteltiin yhteensä 17 asiantuntijaa Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja pääkaupunkiseudulta.

Arvot: miksi julkisissa elintarvikehankinnoissa panostetaan vastuullisuuteen?


Keinot: Julkiset elintarvikehankinnat – kuinka vastuullisuus huomioidaan käytännössä?


Virpi Kulomaa Viestintävalkeasta vastasi muutamaan kysymykseen tuotannon tiimoilta:

Mihin tarpeeseen haastatteluvideot teetettiin?

Viestintävalkea käsikirjoitti ja tuotti ammattikeittiöalaan liittyvät kaksi videota maa- ja metsätalousministeriölle. Videoiden aiheen olivat kestävät julkiset elintarvikehankinnat.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?

Tavoitteenani oli etsiä projektiin yhteistyökumppani, jonka kanssa kuvaukset ja jälkituotanto voitaisiin hoitaa laadukkaasti, luotettavasti ja hyvällä ammattitaidolla. Yhteistyö Smilen sujui tuttuun tapaan erinomaisesti ja hyvässä hengessä. Keskeisenä yhteistyössä oli kuvausten lisäksi jälkituotantovaihe, joka on tällaisessa projektissa erityisen tärkeässä roolissa, kun tehdään asiapitoista videota.

Mitä mieltä olet lopputuloksesta?

Lopputulos on asiakkaalta saatujen palautteiden perusteella onnistunut, sekä toiveen ja tarpeen mukainen. Myös omat projektille tuotannon osalta asettamani laadulliset kriteerit toteutuivat.

Miten videoita on hyödynnetty ja ovatko ne tuottaneet toivottuja tuloksia?

Videoita on hyödynnetty maa- ja metsätalousministeriön viestinnässä laajamittaisesti niin kotimaisille ja kuin myös ulkomaisille sidosryhmille.

Comments are closed.