Kuvakäsikirjoitus

Käyttämämme kätevä työkalu tarinan kulun ja monimutkaisempien ideoiden visualisointiin.

Kun tarina on hahmottunut käsikirjoituksen muotoon, on aika muuttaa se eräänlaiseksi sarjakuvaksi eli kuvakäsikirjoitukseksi. Kuvakäsikirjoituksesta nähdään miten kokonaisuus toimii ja havainnollistetaan lopputulosta työryhmälle. Kuvakäsikirjoituksessa voidaan määritellä kuvakoot, kameran liikkeet ja toiminnan suunnat. Kuvakäsikirjoitus kannattaa laatia huolella, koska se helpottaa koko tiimin työtä myöhemmissä vaiheissa ja takaa laadukkaan lopputuloksen.

Mahdollisimman tarkka kuvakäsikirjoitus toimii korvaamattomana apuvälineenä kuvauksissa, jossa uudet tilanteet tulevat eteen nopealla tahdilla ja päätöksiä pitää syntyä. Kuvien jatkuvuuden osalta on tärkeää pohtia mitä asioita näytetään ja miten mahdolliset siirtymät paikasta toiseen toteutetaan.

Yksinkertaisimmissa haastatteluvideoissa kuvakäsikirjoitus monimutkaistaa prosessia turhaan, sillä päätökset kuvakokojen suhteen tehdään pääasiassa kuvaus ja editointivaiheessa. Mutta kerrottaessa visuaalista tarinaa, on tärkeää, että editointivaiheessa kaikki jatkuvuuden kannalta olennainen on kuvattu. Kuvakäsikirjoituksen roolina on pitää huolta siitä, ettei tehdä turhaa työtä. Kun kuvakäsikirjoitus määrittelee kuvissa olevat asiat, kameraliikkeet ja kuvakulmat, voidaan ylimääräisten kokeilujen määrä minimoida. Tuolloin voidaan kaikki resurssit suunnata juuri haluttujen kuvien tuottamiseen mahdollisimman laadukkaasti. Kuvauspäivät ovat investointeja, joiden uudelleen järjestäminen puuttuvan kuvan takia saattaa olla erittäin kallista. Hyvin tehdyn kuvakäsikirjoituksen avulla pystytään välttämään ylimääräiset paikkokuvauspäivät, joilla jälkikäteen paikataan aukkoja tarinassa, tai tuotetaan kuvia, jotka jäivät kiireen takia kuvaamatta varsinaisina kuvauspäivinä.

Comments are closed.