Liikennevirasto – Markkinointivideo

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. He vastaavat Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Toiminnalla edistetään koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä. Tuotimme Liikennevirastolle esittelyvideon. Liikenneviraston viestintäpäällikkö Hanna Ackley vastasi muutamaan kysymyseen videoprojektin tiimoilta.

Mihin tarpeeseen videonne teetettiin?

Tulevaisuuden liikennettä ja liikkumista on vaikea kuvailla pelkin sanoin. Halusimme visioida, miltä huominen voisi näyttää, ja toisaalta tuoda ilmi sen, kuinka lähellä automatisaation ja digitalisaation mukanaan tuomat muutokset jo oikeastaan ovat.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?

Yhteistyö eteni varsin jouhevasti ja ajallaan. Videosta tuli loppujen lopuksi erilainen, parempi, kuin mitä alun perin itse hahmottelimme. Saimme rajattua sekä viestin että faktojen määrän, ja mukaan tuli juuri oikeanlainen ripaus inhimillisyyttä, draamaa ja punaista lankaa.

Millaista palautetta olette kokonaisuudesta saaneet?

Jo tähän mennessä olemme saaneet hyvää palautetta ja videon elinkaarta on vielä runsaasti jäljellä!

Comments are closed.