Carina Geber-Teir – OP-ryhmä: videoiden jakaminen on yksi tehokkaimpia keinoja saada katsojia

Osuuspankkiryhmän viestintäjohtaja Carina Geber-Teir kertoo heidän toiminnassaan ainutlaatuista olevan asiakasomisteisuus. “Se on asia joka velvoittaa meitä, että olemme jatkuvassa vuoropuhelussa asiakkaidemme kanssa.” OP-ryhmä viestii monenlaisista asioista videolla. Esimerkkeinä Geber-Teir mainitsee uutiset, tapahtumat ja teot. Myös opetusvideot ovat hyvä keino käyttää liikkuvaa kuvaa.

OP-ryhmän viestintäjohtaja Carina Geber-Teir kertoo videon soveltuvan monipuolisesti organisaation viestinnän välineeksi.

OP-ryhmän viestintäjohtaja Carina Geber-Teir kertoo videon soveltuvan monipuolisesti organisaation viestinnän välineeksi.

Varsinaista videostrategiaa OP-ryhmällä ei ole, mutta he haluavat olla läsnä kanavissa, joissa heidän asiakkaansakin ovat. Carina Geber-Teirin mielestä videosisällöt ovat entistä kiinnostavampia ja tarjoavat mahdollisuuksia kokeiluun. Kokeiluluonteisessa toiminnassaan he ovatkin onnistuneet varsin hyvin. “Uusin ja tuorein avaus oli meidän flashmob, joka on jo muutamassa viikossa saanut yli parikymmentä tuhatta katsojaa”. Se on hyvä saavutus yritykselle ja toimii esimerkkinä mielenkiintoisesta ja erottuvasta sisällöstä. Uutistuotannossa puolestaan videosisällöillä on saatu perinteisessä mediassa julkisuutta asialle, joka ei tekstimuotoisella tiedotteella olisi mennyt läpi.

OP-ryhmässä videoita on tehty paljon ja niitä tarkoitus tehdä samaan tahtiin myös jatkossa. Videolla viestitään monenlaisista asioista: uutisista, tapahtumista, teoista. Myös opetusvideoita tehdään paljon.

“Jakaminen on yks tehokkaimpia keinoja saada katsojia” Geber-Teir toteaa. Kuten kaikessa viestinnässä sisällön täytyy olla kunnossa. Asiakkaat ja yleisö ovat erittäin kriittistä sen suhteen mitä katsovat. Vaikka erottuva sisältö on hyvä keino saada katselijoita, pitää videot kuitenkin muistaa ja jaksaa jakaa. “Ihmisten pitää löytää ne videot, jotta saa katselijoita.”

YouTubea OP-ryhmä pitää toistaiseksi paikkana tallentaa organisaation videot eli eräänlaisena videopankkina. “Jos joku tulee yhtä videota sinne katselemaan, niin helposti voi jäädä sinne katsomaan jotain muutakin videota.” YouTube-mainontaa OP-ryhmässä ei ainakaan toistaiseksi ole käytetty. Videot ovat katsottavissa ryhmän sosiaalisen median kanavissa ja keskeisen asiointikanavan sisältönä verkkosivuilla. OP.fi:ssä näytetään uutisvideoita ja kampanjaluontoisia videoita. Sosiaalista mediaa puolestaan käytetään viihteellisemmän sisällön esittämiseen sekä tarinoiden kertomiseen. “Pitää tietää videon sopivan käytettävään kanavaan.”

Geber-Teirin mukaan videot sopivat erityisen hyvin käytettäväksi sillon, kun halutaan tuoda esimerkiksi asiantuntijoita tunnetuksi ja lähemmäksi asiakkaita. Rakentaa siis esimerkiksi ajatusjohtajuutta videon keinoin tai tarjota kuvaa organisaatiosta työpaikkana. “Persoona tulee paljon tiiviimmin mukaan siihen, kun pelkästään tekstin avulla. Jos halutaan monimutkaisia asioita visualisoida, video sopii myös siihen käyttöön erittäin hyvin – infografiikan ja muun kuvakerronnan tueksi.”

Video kanavana- ja viestintäkeinona vaatii paljon osaamista. Geber-Teirin mukaan se ei myöskään ole tuotantona kaikkein edullisimmasta päästä. “On toki olemassa kevyitä Periscope-tyyppisiä teknologioita, mutta kun katsoja odottaa saavansa Areenan tai Katsomon tasoista hyvää Netti-tv-sisältöä, sillon täytyy vastata niihin odotusarvoihin.” Hänen mukaansa tuleekin muistaa, että se vaatii omanlaistaan erikoisosaamista. Ihan niin kun perinteisen lehdistötiedotteen tai kampanjan tekeminenkin vaatii osaamista.

“Pankkitoimialahan mielletään hyvin perinteiseksi ja tämä on luottamusbisnestä. Täytyy muistaa, että kaikkien käytössämme olevien kanavien täytyy tukea meidän kokonaisvaltaista viestintäämme. Mutta mä luulen, että me voidaan tuoda mukaan visuaalisuutta ja kuvakerrontaa ihan uudella tavalla. Tarjotaan tapa tehdä asioita mielenkiintoiseksi myös videoiden avulla. Mä lähtisin kyllä rohkeasti lisäämään ja kokeilemaan videotuotantoa, muistaen hyvän sisällön tekemisen perusedellytykset.”

Comments are closed.