Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi tukee liiketoimintaa

pi-slash

Autamme määrittelemään ja muuttamaan sisältömarkkinointinne liiketoiminnan tavoitteiden mukaiseksi ja kehittää mittausta tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Tutkimme nykyisen viestinne osuvuuden, paljastamme ohitetut mahdollisuudet ja autamme asettamaan uudet tavoitteet.

Liiketoiminta ja sisältömarkkinointi tukemaan toisiaan

Kohderyhmät

Mitä tarkemmin kohderyhmä pystytään määrittelemään, sitä paremmalla todennäköisyydellä markkinointipanostukset tuottavat haluttua tulosta. Aluksi siis määritellään kenelle markkinointi suunnataan: demografia (ikä, sukupuoli jne.), psykologinen profiili (harrastukset jne.) ja mitä he tarkalleen ottaen tuotteelta haluavat.

Ainutlaatuinen myyntilupaus

Myyntilupauksen pitää olla vahva, sillä sen pohjalta tuote ja yritys erottuvat muista tuotteista ja yrityksistä. Sisältömarkkinoinnilla tuo myyntilupaus on mahdollista nostaa esiin ja tarjota potentiaalisille asiakkaille lupausta tukevaa kiinnostavaa sisältöä.

Hinnoittelu ja positiointi

Edullinen hinnoittelu on mahdollista kääntää innovaatioksi. Silti muita halvemmalla myyminen ei ole välttämättä järkevää – eikä rakenna tuotteestakaan oikeanlaista mielikuvaa. Aina tulee seuraava, joka myy vielä halvemmalla. Positiota markkinassa hinnoittelun osalta on mahdollista esitellä sisältömarkkinoinnin keinoin. Onneksi usein asiakkaalle tärkeintä ei ole hinta, vaan hinta-laatusuhde.

Jakelusuunnitelma

Kuinka tuotteesi ostetaan? Jakelu voi tapahtua esimerkiksi verkkosivuston, jälleenmyyjien tai molempien kautta. Hyvällä sisällöllä voidaan opastaa ja kertoa kohdeyleisölle miten ja mistä tuotetta saa.

Tarjoukset

Mikäli tuotettasi on mahdollista myydä ja markkinoida tarjousperustaisesti, sisältö tulee siinäkin avuksi. Vaikka liiketoiminta olisi vakaata eikä lähtökohtaisesti tarjouksia tarvitsisikaan, niiden hyödyntämisellä saadaan asiakasmäärien kasvuun vauhtia.

Mainostrategia

Kuinka päästä asiakkaan iholle? Tapahtuuko se televisiomainoksen, radiomainoksen, nettivideoiden ja vaikkapa vlogaajien avulla? Mainostaa voidaan myös messuilla, tapahtumissa ja esimerkiksi suorakirjeillä. Kaikki vaihtoehdot harkitaan ja sisältösuunnittelun osalta kokonaisuus on helpointa pohtia hyvissä ajoin etukäteen. Näin kaikki sisältö tulee hyödynnetyksi oikeissa yhteyksissä.

Konversiosuunnitelma

Kuinka prospekteista tehdään maksavia asiakkaita? Konversion kasvattamisessa suurta roolia saattaa näytellä esimerkiksi asiakastestimoniaalit, sillä sosiaalisella hyväksynnällä on suuri merkitys ostopäätöksiin. Myös myyntipuheen uudelleen määrittäminen saattaa johtaa parempiin tuloksiin. Kaikki kuitenkin riippuu sisällöistä ja kuinka niiden tehoja voidaan kasvattaa.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanuudet ja yhteisyritykset ovat merkittävä tekijä, kun lähdetään tavoittelemaan uusia asiakaskuntia. Myös kiinnostavia sisältöjä on mahdollista tuottaa yhdessä kumppaneiden kanssa. Tällä tavoin tavoitetaan uusia yleisöjä, monesti onnistutaan luomaan aiempaa kiinnostavampaa sisältöä ja jaetaan kustannuksia.

Lista suosittelijoista

Tehokas suosittelijoiden hyödyntäminen saattaa mullistaa liiketoiminnan ja myynnin. Jos jokainen asiakkaasi suosittelisi yritystänne yhdelle uudelle asiakkaalle, asiakaskuntanne kasvu olisi jatkuvaa. Hyvä strategia suosittelijoiden saamiseksi takaa vakaan kasvun nyt ja tulevaisuudessa.

Suunnitelma kertaostoksen kasvattamiseksi

Sisältömarkkinoinnin keinoin voidaan kasvattaa asiakkaan kertaostosta. Kertomalla muista tuotteista ostoksen yhteydessä ja tarjoamalla erilaisia paketteja, asiakkaat saattavat innostua hyödyntämään palvelujanne laajemmassa mittakaavassa. Tarjotaan siis hyviä syitä, miksi asiakkaan kannattaa käyttää nykyistä enemmän rahaa tuotteisiinne ja palveluihinne.

Asiakkaiden säilyttäminen

Usein organisaatiot käyttävät paljon aikaa ja rahaa uusien asiakkaiden hankkimiseen. Silti kustannustehokkainta on säilyttää vanhat asiakkaat. Kiinnostavien sisältöjen tarjoaminen nykyisille asiakkaille esimerkiksi Facebookin, Instagramin ja vaikkapa uutiskirjeen kautta on järkevää. Lisäksi erilaisten asiakasuskollisuusohjelmien hyödyntäminen saattaa olla järkevä ratkaisu pitkällä aikavälillä. Palaava asiakas ostaa usein vähemmällä suostuttelulla.

Taloudelliset tavoitteet

Kustannusten seuranta on olennainen osa sisältömarkkinoinnin kaarta. On järkevää pitää kirjaa menoista ja prospektoida odotuksia sisältömarkkinoinnin seurannaisvaikutuksista. Kuinka paljon myynnin tulisi kasvaa, mikäli tehdään tietyn suuruinen panostus. Verkkokaupan yhteydessä analytiikka toimii vahvimmin, mutta myös muissa yhteyksissä suuntaviivat on mahdollista määrittää. Mikäli tietty sisältö toimii, sitä kannattaa luoda lisää. Tilaa tulee kuitenkin jättää myös uusille kokeiluille.

Sisältömarkkinointisuunnitelma tukemaan liiketoimintaa

Kun kaikki osaset on kohdillaan, sisältömarkkinointinne tukee liiketoimintaa ja auttaa kasvattavamaan liikevaihtoa tehokkaasti.

Tavataan!

Kaipaatko apua sisältömarkkinointinne suunnitteluun? Autamme mielellämme. Soita numeroon 010 83 83 600 tai täytä viereinen lomake ja otamme sinuun yhteyttä.