Kilpailijavertailu

Säännöllinen vertailu kilpailijoiden sisältöihin kannattaa

pi-slash

Käymme läpi kilpailijoidenne sisällöt eri kanavissa ja alustoilla. Koostamme niistä analyysin, joka sisältää ehdotuksia mahdollisista uusista yleisöistä ja viesteistä – etenkin ne, jotka kilpailijanne ovat missanneet.

Mitä kilpailijavertailu on?

Kilpailijat esiin

On tärkeää tietää keitä kilpailijanne ovat, mitä palveluita tai tuotteita he tarjoavat ja kuinka he puhuvat niistä. On myös tärkeää tietää mitä mieltä kilpailijoiden tuotteista ollaan, jotta voidaan erottua niistä. Pitämällä kilpailijoita silmällä, voidaan pysyä kiinni ajassa ja tarjota ajankohtaisia tuotteita myös asiakkaille.

Liikkeelle päästään selvittämällä miltä kilpailijoiden verkkosivut tarjoavat, mistä aiheista he bloggaavat, mitä somekanavissa tapahtuu. Ovatko he mahdollisesti onnistuneet rakentamaan ajatusjohtajuutta tietyn aiheen ympärille? Kaikesta datasta on korvaamatonta hyötyä mietittäessä sopivaa sisältöä omiin kanaviin.

Kilpailijoista kerättyä dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi:
  • Asemoitaessa omaa yritystä kilpailijakartalle ja lähdettäessä eriyttämään omaa tarjontaa kilpailijoiden tarjoomasta
  • Selvittääksemme mikä tarjoomassanne on aidosti uniikkia
  • Analyysin pohjalta voidaan suunnitella ainutlaatuisia tuotepaketteja ja erikoistarjouksia
  • Selvitetään omat mahdollisuudet ajatusjohtajuuteen jossain tietyssä asiassa
  • Löydetään uusia tuotteita ja palveluita joita kilpailijasi jo tarjoavat

Tavoitteena on saada yritys näyttämään ja kuulostamaan erilaiselta kuin kaikki muut

Tavataan!

Haluaisitko tietää lisää kilpailijoistanne? Autamme mielellämme. Soita numeroon 010 83 83 600 tai täytä viereinen lomake ja otamme sinuun yhteyttä.