Sisältösuunnitelma

Kuinka sisältöä luodaan ja miten se strukturoidaan?

c2-slash

Määriteltäessä sisältösuunnitelmaa, on ensi mietittävä kuinka sisältöä luodaan ja miten se strukturoidaan. Sisällön luomisen osalta on kolme vaihtoehtoa: luoda itse, luoda kumppanin kanssa tai hyödyntää olemassa olevaa sisältöä.

Strateginen lähestyminen sisältöön

Help, hub ja hero

Sisällön luomisen strategiaan YouTube tarjoaa kolmen sisältötyypin rakennetta: help, hub ja hero. Näistä kevyintä sisältöä luomiskustannuksiltaan on help. Se on aktiivisesti etsityintä sisältöänne, esimerkiksi kysymyksiä joihin asiakkaanne kaipaavat vastauksia. Muotona voi olla vaikkapa tutoriaalivideot. Hub-sisältöä kehitetään ympäri vuoden ja se pureutuu asiakaskuntanne intohimoihin tuotteidenne ja muun tarjoomanne kautta. Hero-sisältö on push-tyyppistä sisältöä, joka vaatii taakseen levityssuunnitelman suurelle yleisölle. Brändillä voi käytännössä olla vain muutamia hero-hetkiä vuodessa ja niihin panostetaan suuresti. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotejulkistukset. Kun siirrytään pohtimaan sisältösuunnitelmaa, kannattaa rakentaminen tehdä näiden tukijalkojen varaan:

Asiakkaan ongelma

Tiedosta mitä ongelmaa olet ratkaisemassa asiakkaallesi. Tuntevatko asiakkaanne brändinne, kun heidän eteensä tulee ongelmia, jotka organisaationne voisi ratkaista? Videosisältöjänne katsottuaan, harkitsisiko asiakkaanne tuotteenne ostamista? Kävisikö hän myös verkkosivuillanne ja suosittelisiko tuotetta eteenpäin?

Tunnista kohdeyleisö

Millaisia videoita kohdeyleisönne katsoo, mitä Instagram-tilejä he seuraavat ja millaisia asioita seuraavat Facebook-feedinsä kautta? Kuinka aktiivisia he yleensäkin ovat sosiaalisessa mediassa? Käyttävätkö he mobiilia, missä ympäristössä ja mihin aikaan he ovat aktiivisimmillaan?

Brändi

Mistä brändinne on tunnettu ja onko se eri kanavissa tunnettu samoista asioista? Onko Youtube-yleisö samaa kuin Instagram-yleisö ja Facebook-yleisö? Koostuuko nykyinen yleisö potentiaalisista asiakkaista vai onko joukossa enemmän sellaisia, jotka eivät missään tilanteessa tarvitse tuotteitanne? Kannattaisiko markkinointia muuttaa tukemaan brändiä tai jopa brändiä päivittää asiakaskuntanne mukaiseksi?

Kilpailu

Toimiiko kilpailijoidenne sisältö hyvänä kirittäjänä? Monesti seurataan tarkasti kilpailijoiden tekemisiä ja huomataan heidän menestyksensä, mutta ei menestyksen eteen tehtyä kovaa työtä. Suuri ansaittu huomio saattaa vaikuttaa onnenkantamoiselta, vaikka todellisuudessa se rakentuu pitkäaikaiselle säännölliselle työlle. Viraalihittiä kun ei ole mahdollista tilata, vaan hittiyden määrittelee yleisö.

Menestys

Mistä tunnistat menestyksen? Se pitää siis ensin määritellä, jotta on mahdollista saavuttaa. Saavuttamiseen tarvitaan tiukka road map ja tuhti paketti analytiikkaa. Mikäli tavoitellaan seuraajamäärien kasvua, on hyvä määritellä jokin konkreettinen luku. Jos halutaan kasvattaa myyntiä, on hyvä määritellä mittarit, joiden pohjalta sisältömarkkinoinnin vaikutus voidaan huomata.

Jos tarvitset sisältösuunnitelmaa, me voimme auttaa.

Ilman kokonaisvaltaista suunnitelmaa jäävät sisällöt helposti laukauksiksi pimeässä. Monilla yrityksillä sisältösuunnitelma kulkee mukana vuoden alusta loppuun saakka. Jos tämä kuulostaa liian pitkältä katsaukselta tulevaisuuteen, voidaan suunnitelma laatia lyhyemmällekin aikajänteelle. Myös kampanjamuotoinen aktiivisuus kannattaa hyödyntää. Sillä voidaan testata sisältöjen toimivuutta pienemmän aikaikkunan sisällä.

Tavataan!

Kaipaatko apua sisältömarkkinointinne suunnitteluun? Autamme mielellämme. Soita numeroon 010 83 83 600 tai täytä viereinen lomake ja otamme sinuun yhteyttä.