Tag animaatio

Animaatiot ennakoivan viestinnän tukena Jyväskylän kaupungilla

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelut vastaa Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelusta ja maankäytöstä, liikenne- ja viheralueista sekä rakentamisesta ja ympäristöstä. Kaupunkirakennepalvelut pyrkii erityisesti ennakoivan viestinnän avulla tiedottamaan kaupungin asukkaille esimerkiksi katukunnossapidon eri toimenpiteiden aikatauluista.

Tarve

Liikenne- ja viheralueiden palveluyksikön viestinnän tarpeeksi nousi animaatiovideot, joiden aihe-alueena on talvikunnossapito. Kaupungin katuverkkoon kuuluu 550 km ajoratoja ja 470 km kävely- ja pyöräväyliä. Aurattavien katujen määrä on suunnilleen sama, kuin matka Jyväskylästä Utsjoelle. Videoiden kohderyhmänä on Jyväskylän kaupungin asukkaat. Tavoitteena oli viestiä katujen aurausjärjestyksestä, sekä liikenneturvallisuudesta autoilijan ja pyöräilijän näkökulmasta. Aurakuskit haluttiin nostaa videoilla arjen sankareiksi, jotka tekevät tärkeää kunnossapitotyötä, kaupunkilaisten sujuvamman arjen hyväksi.

Animaatiot kestävät hyvin aikaa

Lopputuloksena viestinnän tarpeisiin syntyi kolme 2D-animaatiota, joiden avulla saadaan tiedotettua asukkaita katujen aurausjärjestyksestä, sekä aurakoneen kohtaamisesta liikenteessä autoilijan ja kevyen liikenteen väylällä liikkuvan näkökulmasta. ”Projekti eteni Smilen kanssa sujuvasti. Videot ovat olleet tosi tykättyjä ja visuaalisesti kivan näköisiä. Animaatiot ovat ajattomia, eikä niiden sisältö vanhene. Animaatioita on tarkoitus käyttää viestinnän tukena myös tulevina talvikausina” – Vuorovaikutussuunnittelija Kaisa Ristimella.

Positiivista palautetta aktiivisesta viestinnästä

Animaatiot on julkaistu Jyväskylän kaupunkiympäristön sekä Jyväskylän kaupungin sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla. Näkyvyyteen on käytetty myös maksettua mainontaa. ”Olemme panostaneet videoihin, joten on myös tärkeää, että ne saavat yleisöä ja näkyvyyttä mahdollisimman tehokkaasti. Kevyen liikenteen videosta on pyörinyt kampanja ja nyt, kun kevät tulee ja alkaa hiekan poisto, niin muistutus työkoneiden liikkumisesta liikenteessä on hyvin ajankohtainen asia.”

Aktiivisen viestinnän avulla on pystytty ennakoimaan nopeasti haastavissakin tilanteissa muun muassa talvikautena. ”On tärkeää, että asukkaat tietävät lumimyrskyn tullessa, että toimenpiteitä tehdään kentällä jatkuvasti ja auraukset toteutetaan lähtö- ja toimenpiderajojen puitteissa. Tärkeää on, että asukkaat tietävät meidän valmistautuneen ja ennakoivan alkavia lumisateita. Ennakoivalla viestinnällä pidämme itsemme näkyvillä ja muistutamme kuntalaisia säännöllisin väliajoin niin kunnossapidon toimenpiteisiin, kuntalaisten omiin kunnossapitovastuisiin sekä liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista. Lisäksi olemme saaneet paikallismediat mukaan tukemaan viestintäämme. Tästä on tullut positiivista palautetta, niin kuntalaisilta, kuin kunnallispoliitikoiltakin. Sekä viestinnän että kentällä tehtävien talvikunnossapitotoimenpiteiden ennakoinnissa haastavaa on se, että keliennuste voi muuttua vaikka yhdessä yössä. Kentällä toimiva henkilöstömme pyrkii tekemään ennakoivia kunnossapidollisia toimenpiteitä, mutta lopulliset toimenpiteet riippuvat kuitenkin aina kelistä.”

Videot ovat esillä muun muassa Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla:

https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/katualueen-hoito-ja-kunnossapito/katujen-talvihoito

https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/katualueen-hoito-ja-kunnossapito/katujen-talvihoito/kevyen-liikenteen-vaylien-auraus

Tavataan!

Tarvetta videotuotannolle? Sovitaan ilmainen palaveri ja ryhdytään hommiin! Soita numeroon 010 83 83 600 tai täytä viereinen lomake ja otamme sinuun yhteyttä.

Työturvallisuus – 3D-animaatiosarja

Työturvallisuuskeskus tarjoaa tietoa, koulutusta ja välineitä turvallisten ja terveellisten työolojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Työturvallisuuskeskus on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima asiantuntijaorganisaatio ja tekee yhteistyötä laajasti työelämän toimijoiden kanssa. Organisaation julkaisuista löytyy tietoa työturvallisuuden ja työsuojelutoiminnan kehittämiseen työpaikalla. Tarpeeksi nousi työturvallisuus -aiheinen videosisältö. Smile tuotti tiedon ja informaation välittämisen tarpeisiin 3D-animaatiosarjan, jossa perehdytään työturvallisuuden eri teemoihin.

Nostoihin liittyvien animaatioiden taustalla on Työturvallisuuskeskuksen tekstiili- ja kenkäteollisuuden työalatoimikunnan Ergonomia ja tuottavuus -jatkohanke. Hankkeessa oli tuolloin teemana käsin tehtävät nostot. Teemasta löytyy paljon tietoja eri lähteistä. Tärkeää oli kiteyttää keskeisimmät asiat animaatioiden avulla visuaaliseen muotoon, jotta sitä voidaan käyttää esimerkiksi perehdytysmateriaalina työpaikoilla. Animaatiot ovat muun muassa osana Terveellinen työ -kampanjan materiaaleja ja niitä on jaettu pitkin Työturvallisuuskeskuksen kanavia.

”Projektin eteneminen oli sujuvaa ja työskentely oli joustavaa ja mutkatonta. Olemme olleet tyytyväisiä lopputuotokseen ja saaneet animaatioista hyvää palautetta.” – Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Pasi Paukkonen

Satamaan liittyvät animaatiot tehtiin yhteistyössä Satamaoperointialan työalatoimikunnan kanssa ja niiden tarkoitus on toimia esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvissä koulutustilaisuuksissa tukimateriaalina tai työpaikoilla käytettäväksi esimerkiksi perehdytyksessä. Animaatioissa käydään alan haastavia tilanteita läpi liittyen työturvallisuuteen. Animaatioita on hyödynnetty Työturvallisuuskeskuksen koulutuksissa, työpaikoilla eri tilaisuuksissa ja muissa yhteyksissä.

”Projekti eteni hyvin ja saimme sen maaliin aikataulussa. Työskentely oli helppoa ja yhteinen näkemys löytyi nopeasti. Toiveet kuunneltiin ja niihin reagoitiin viipymättä. Smile osasi myös tuoda hyvin omia visioitaan esille ja ymmärrettävästi näin silloin ensimmäistä kertaa animaatioiden kanssa työskentelevälle.” – Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Jukka-Pekka Jantunen

Kohtuulliset mukautukset – 2D-animaatio

Kuurojen Liiton tehtävänä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Liitto on alansa johtava etu- ja palvelujärjestö sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tuotimme Kuurojen Liitolle 2D-animaation tarpeesta viestiä kohtuullisista mukautuksista kuuroille työnhakijoille, työntekijöille sekä työnantajille.

Liiton selvityksen (11/2020) mukaan kohtuulliset mukautukset on työelämässä monelle tuntematon ja abstrakti termi. Animaatio valikoitui tehokkaimmaksi keinoksi viestiä kohtuullisista mukautuksista kohdeyleisölle sen visuaalisuuden puolesta. Animaation visuaalisuus tehostaa asian sisäistämistä ja sitä voi vaivatta jakaa tietoa tarvitseville työnantajille sekä työntekijöille. Videolla nähdään konkreettisia esimerkkejä kohtuullisista mukautuksista työnhaussa ja työpaikoilla.

Animaatiota on hyödynnetty Kuurojen Liiton verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Animaation avulla saadaan helposti viestittyä esimerkiksi työnantajalle mitä kohtuulliset mukautukset tarkoittavat, ja miten niitä voidaan toteuttaa omalla työpaikalla.

”Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen. Todella hyvä visuaalinen toteutus ja Smilen porukka ymmärsi hyvin mitä haimme. Projekti eteni sujuvasti ja viestintä toimi.” – Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattori Tiina Maja