Tag helsinki

TOP-tehtäväsivusto – Tutoriaalivideo

Tuotimme Suomen 4H-liitolle viiden videon sarjan, jolla opastetaan kerho-ohjaajia käyttämään TOP-tehtäväsivustoa. Sivusto on tarkoitettu kerholaisten keskinäiseen viestintään, mediataitojen opiskeluun ja myös kerho-ohjaajien tietonjakoon. Viestintäpäällikkö Terhi Käkelä Suomen 4H-liitosta vastaa muutamaan kysymykseen projektin tiimoilta.

Mihin tarpeeseen videot teetettiin?
Halusimme teettää havainnollistavat videot, joiden avulla voimme kertoa lasten TOP-tehtäväsivustosta, www.toptehtavat.fi, nuorille kerhonohjaajille. Videot ovat osa kerhonohjaajien verkkokurssia, mutta niitä käytetään myös muissa kerhonohjaajille suunnatuissa koulutuksissa. Videoita hyödynnetään jatkossa myös messuilla ja tapahtumissa, joissa esitellään 4H:n kerhotoimintaa ja TOP-tehtäväsivustoa.

Millaiset videot mielestäsi saatiin lopputuloksena?
Videot ovat mielestäni oikein onnistuneet, sillä pystymme kertomaan niiden avulla TOP-tehtäväsivustosta ja lasten kanssa toimimisesta mediassa. Videot tukevat 4H-kerhonohjaajien osaamisen kehittämistä.

Miten videot vastasivat tarpeeseenne ja millaista palautetta olette niistä saaneet?
Videoita on käytetty osana kerhonohjaajien verkkokurssia, ja ne ovat saaneet positiivisen vastaanoton kurssille osallistuneilta nuorilta. Muuta palautetta emme ole vielä saaneet. Kerron mielelläni lisää sitten kun videot ovat 4H:ssa laajemmin käytössä.

Raija Tirronen – S-Pankki: videoista on tullut osa kaikkea sisällöntuotantoa

S-Pankki on suomalainen pankki, jonka tavoitteena on tarjota ylivoimaisen helppoja ja hyödyllisiä pankkipalveluita. S-Pankin viestintäjohtaja Raija Tirrosen mukaan esimerkiksi kauppareissulla on helppoa pistäytyä pankissa kun aukioloajat mukailevat kaupan aukioloaikoja. “Meille kaikki asiakkaat ovat tasavertaisia – ollaan sellainen ihmisen kokoinen pankki” hän tiivistää.

S-Pankki on viestinyt videolla laajemmin yli vuoden ajan ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Tirrosen mukaan videoista on tullut luontevasti osa heidän kaikkea sisällöntuotantoaan. Käytännössä S-Pankki tekee sisältömarkkinointia YouTube-kanavalle, some-kanaviin ja sen lisäksi videoita käytetään opastavassa tarkoituksessa eli kerrotaan tuotteista ja palveluista. Sisäisessä viestinnässä käytetään videoita ja samoin kuin rekrytoinnissa. Videoviestinnän tavoitteet vaihtelevat videon ja sen käyttötavan mukaan. Pankkina he mieluiten puhuvat raha-asioista ja antavat käytännön neuvoja eli pyrkivät helpottamaan ihmisten elämää. Sisäisessä viestinnässä tärkeää on tiedon kulku, sekä oikeaan tietoon liittyvä päätöksenteko ja tehokkuus. Myös rekrytoinneissa hyödynnetään videota: “rekrytoinneissa ihmisestä saa videolla aika paljon enemmän irti, kuin ihan pelkästään paperilla.”

Esimerkkinä videon onnistuneesta hyödyntämisestä Tirronen kertoo identiteettivarkauksiin liittyvästä viestinnästä. Perinteisesti tästä aiheesta pankit ovat aika hiljaa. S-Pankki päätti tulla ulos asian kanssa mahdollisimman isosti. Ajatuksena oli, että silloin asiakkaat saavat tietää mistä on kyse, he osaavat varautua ja asiaan liittyvät epäluulot hälvenevät. Osana muuta tiedottamista asiakkaille tehtiin video siitä, mitä identiteettivarkaus tarkoittaa. Jos joku epäilee joutuneensa identiteettivarkauden kohteeksi, videon perusteella hän tietää miten tulee toimia. Video sai hyvän vastaanoton ja katselukertoja kertyi huima määrä. Toinen onnistuminen liittyy videoviestinnän käynnistysvaiheeseen. Tarkoitus oli saada aikaan enemmän “pöhinää” ja päädyttiin tekemään tubettaja-yhteistyö Veronica Verho -nimisen tubettajan kanssa. Samalla he olivat myös ensimmäinen pankki Suomessa, joka on tehnyt tubettajayhteistyötä. Veronica haastettiin puhumaan rahasta, rahan käytöstä ja säästämisestä.

Kysyttäessä mihin video ei Tirrosen mielestä sovi, hän hiljenee hetkeksi. “Sitä en kyllä ole keksinyt. Me olemme tehneet esimerkiksi kuolemaan liittyvien raha-asioiden hoitamisesta videon ja se sopii siihen täysin. Videolle tuotettavan sisällön ei tarvitse olla missään nimessä kevyttä. Oikealla viestillä video tukee mielestäni ihan kaikkea. Silloin kun sillä on paikka ja se on kanavaan kohdennettu niin kyllä se sopii.”

S-Pankki jakaa videoita monikanavaisesti. Pyrkimyksenä on aina varmistaa, että videosisältö on kanavaan sopivaa. Tällä tarkoitetaan, että esimerkiksi yrityksen verkkosivuille tulevassa tiedotteessa kieli on hieman erilaista kuin kerrottaessa asiasta Facebookissa. S-Pankki käyttää myös mainontaa aktiivisesti Youtubessa. Youtubeen ladattiin aikaisemmin sisällöksi myös perinteisiä TV-mainoksia, mutta viimeaikoina on pyritty lataamaan ainoastaan kanavakohdennettua sisältöä. Myös sähköpostimarkkinnoinnissa hyödynnetään videota – esimerkiksi uutiskirjeissä. Ajankohtaisuus ja ajoitus on todella tärkeää. Esimerkiksi sisältö, joka ajoitettiin yhteen veronpalautuksien kanssa oli todella katsottu. “Kerrottiin viisi vinkkiä veronpalautusten käyttämiseen.”

Tärkein juttu, ihan kuten kaikessa viestinnässä, on tarjota relevanttia sisältöä vastaanottajalle. “Vaikka laitetaan miten nättiin pakettiin, mutta sisältö puuttuu – se ei toimi. Tämä on varmasti se kaikista tärkein juttu.” Laadukas ja hyvin tuotettu sisältö osoittaa kunnioitusta vastaanottajaa kohtaan. Sitten tulee tietysti tekniset asiat, kuten hakukoneoptimointi. On tärkeää, että videot löytyvät hakusanoilla, kun ihmiset hakevat aiheeseen liittyvää sisältöä. Myös katselukokemuksella on merkitystä. Soittolistat ja videoiden keskinäiset linkitykset parantavat katselukokemusta – siirrytään luontevasti samassa aiheessa tai teemassa eteenpäin. “Olemme esimerkiksi tehneet sarjoja, jotka käsittelevät elämän saumakohtia, kuten lapsen syntymää, avioeroa ja kuolemaa – asioita, joihin liittyy aina raha-asioiden hoitaminen. Videokumppani auttaa olemaan riittävän nopea ja ajankohtainen, jotta pystytään ottamaan kantaa asioihin ja pysytään ajantasalla. “Sisältöä pitää tehdä säännöllisesti. Kukaan ei lue sun blogikirjoitusta, jos sä kirjotat kerran viidessä vuodessa – kukaan ei osaa odottaa sitä. Sama juttu videoissa: tuotannon pitää olla säännöllistä.”

Kokemukset videon hyödyntämisestä ovat olleet hyviä ja rohkaisevia. “Olemme nyt noin vuoden verran tehneet aktiivisesti videosisältöjä ja olemme sillä tiellä myös jatkamassa. Sosiaalinen media on muuttanut paljon ihmisten tapaa kuluttaa erilaisia sisältöjä. Videoille on selkeästi oma paikkansa.”

Videotuotannon peruselementit

Vaikka tarinanne olisi kuinka hieno, vain harva lukee monisivuisen esitteen sen ymmärtämiseksi. Huolella tuotettu yritysvideo voi tehdä tarinastanne elämyksen yleisöllesi. Videot ovat tärkeä kanava liiketoimintatavoitteiden saavuttamikseksi niin suuryrityksille, startupeille, yhdistyksille, oppilaitoksille kuin politiikan toimijoillekin. Yritykset ja organisaatiot kääntyvät puoleemme halutessaan kertoa yleisölleen viestin, joka menee perille ja muistetaan. Videotuotannoissa toimintaamme ohjaavat kokemus ja ymmärrys asiakkaidemme strategisista tavoitteista.

Videotuotannon vaiheet

Filter Categories
Näytä kaikki
Asiakastestimoniaalivideo
Haastatteluvideo
Markkinointivideo
Tuote-esittelyvideo
Videostrategia
 • 1. Esituotanto
  Konseptointi
  Vaihe, jossa ideoita videoksi sinkoilee ja niitä napataan ilmasta paperille. Keksitään siis idea,...
  Lue lisää...
 • 1. Esituotanto
  Konsultointi
  Kokous tai kokoukset, joissa odotukset, ideat ja pitkän tähtäimen videostrategia pingotetaan videopr...
  Lue lisää...
 • 1. Esituotanto
  Käsikirjoitus
  Useinmiten käsikirjoitus tuotetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa prosessina, jonka lopputuloksena ki...
  Lue lisää...
 • 1. Esituotanto
  Kuvakäsikirjoitus
  Käyttämämme kätevä työkalu tarinan kulun ja monimutkaisempien ideoiden visualisointiin. Kun tarin...
  Lue lisää...
 • 1. Esituotanto
  Kuvauspaikkojen etsintä
  Etsitään ja testataan konseptiin sopivat kuvauspaikat, jotta voidaan arvioida videon vaatimukset ja ...
  Lue lisää...
 • 1. Esituotanto
  Casting
  Tarvittaessa etsimme sopivimmat mallit, näyttelijät ja ääninäyttelijät videoihin. Päätä missä aio...
  Lue lisää...
 • 2. Tuotanto
  Koordinointi
  Tuottajan vastuulla on, että resurssit, aikataulut ja ihmiset kohtaavat oikeassa paikassa oikeaan ai...
  Lue lisää...
 • 2. Tuotanto
  Kuvaukset
  Kuvataan kaikki uusi kuvamateriaali joko studiossa tai kuvauskohteissa. Kuvauksissa video saa kam...
  Lue lisää...
 • 2. Tuotanto
  Äänituotanto
  Spiikin äänitys studiossa, äänitehosteet kuvauskohteissa tai musiikki treenikämpällä, kaikki tarpeet...
  Lue lisää...
 • 2. Tuotanto
  Graafinen suunnittelu
  Suunnitellaan videolla käytettävät graafiset elementit. Videon graafisessa ilmeessä on syytä huom...
  Lue lisää...
 • 3. Jälkituotanto
  Videon editointi
  Kasataan videon elementit oikeaan järjestykseen aikajanalla. Editointi on välttämätön vaihe video...
  Lue lisää...
 • 3. Jälkituotanto
  Animointi
  Tuodaan videoon tekstielementit, animoidaan kuvitukset ja tuotetaan suunnitellusta grafiikasta liikk...
  Lue lisää...
 • 3. Jälkituotanto
  Katselmointi ja kommenttikierrokset
  Käydään kasvotusten tai sähköpostin välityksellä läpi videon kommentit ennen lopullisen version työs...
  Lue lisää...
 • 3. Jälkituotanto
  Enkoodaus
  Materiaali enkoodataan haluttuihin tiedostoformaatteihin, jotka toimivat halutussa käyttökohteessa p...
  Lue lisää...
 • 3. Jälkituotanto
  Toimittaminen asiakkaalle
  Valmis video toimitetaan asiakkaalle hänen haluamassaan muodossa joko palvelimelta ladattavassa muod...
  Lue lisää...
 • 3. Jälkituotanto
  Värimäärittely
  Kuvattaessa syntyy videon visuaalinen sisältö, mutta värimäärittelyssä se nostetaan täysin uudelle t...
  Lue lisää...

Videotuotanto konseptisuunnitelmasta levitykseen

Meiltä saat koko videotuotantoprosessin yhdestä paikasta. Hallitsemme tuotannon jokaisen kohdan: käsikirjoittamisen, äänittämisen, kuvaamisen, editoinnin ja jakelun. Käsikirjoittaminen on kiinteä osa tuotantoprosessiamme. Vahvuutemme on kirjoittaa elävää tekstiä puhuttavaksi lyhyelläkin varoitusajalla. Jälkituotanto grafiikasta äänisuunnitteluun ja editointiin tehdään omalla studiollamme.

Kuvauskalustomme on kompaktia ja tarkoitettu liikkuvaan tuotantoon. Kaikki kuvauksissa tarvittava mahtuu autoomme. Teemme kuvauksia ympäri Suomea. Kun tarvitaan puhetta, käytämme ammattispiikkeriä. Tarpeen tullen otamme kaveritkin mukaan: alan parhaat graafikot, animaattorit ja säveltäjät. Pysymme kiinni ajassa kehittämällä koko ajan konsepteja sekä käyttämiämme kerrontatyylejä sekä kuva- ja äänimaailmoja.

Tavataan!

Sovitaan palaveri ja ryhdytään viemään videoviestintääsi tavoitteelliseen suuntaan aloittamalla videostrategian suunnittelu. Soita numeroon 010 83 83 600 tai täytä viereinen lomake ja otamme sinuun yhteyttä.