Tag innovaatio

6Aika-strategia – Markkinointivideo

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Kuutoskaupungit kehittävät yhdessä uusia älykkäitä palveluja, joilla vastataan kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin ja kaupungistumisen tuomiin haasteisiin. Yritykset, asukkaat ja tutkimussektori ovat mukana palvelujen kehittämisessä. Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa yrityksille. 6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä: kuutoskaupunkien alueella asuu 30 % Suomen väestöstä.

1. Mihin tarpeeseen video teetettiin?

6Aika-strategia on laaja kokonaisuus. Yhteistyössä on mukana erityyppisiä toimijoita kuuden suuren kaupungin alueelta. Myös 6Aika-hankkeiden temaattinen kirjo on laaja: hankkeidemme teemat vaihtelevat esimerkiksi älykkäästä liikkumisesta kiertotalouteen ja energiaviisauteen, terveydestä ja hyvinvoinnista oppimiseen ja työllisyyteen. Halusimme kiteyttää, mistä 6Aika-yhteistyössä on yleisellä tasolla kyse ja mikä siinä on ainutlaatuista, myös kansainvälisesti vertaillen.

2. Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?

Toivoimme ideoita ja toteutusapua tarinan käsikirjoittamiseen ja kuvallistamiseen, ja nämä tavoitteet toteutuivat. Työskentely Smilen kanssa oli mutkatonta.

3. Millainen videosta mielestänne tuli lopputuloksena?

Halusimme tuoda esiin nimenomaan ihmiset, kaupunkilaiset ja yrittäjät, joita 6Aika-hankkeissa tehty työ ja uudet ratkaisut koskevat. Tässä onnistuttiin. Lopputulos koskettaa ja jättää muistijäljen. Kuvamaailma ilmentää pohjoista raikkautta ja kaupunkiemme luonnonläheisyyttä, mikä oli myös toiveena.

4. Millaista palautetta olette videosta saaneet?

Ammattimainen kädenjälki, koskettavuus ja skaalaaminen suoraan kv. tasolle ovat saanut kiitosta.

Innovaatiopalkinto – haastatteluvideot

Kemianteollisuus ry tarvitsi videoita joka toinen vuosi jaettavan Innovaatiopalkinnon viestinnän tueksi. Tuotimme heille neljä haastatteluvideota, joissa palkintoehdokkaat saavat kertoa omin sanoin innovaationsa merkittävyydestä. Videot tuotettiin lyhyessä ajassa, joka määräytyi ehdokkaiden julkistamisen ja palkintojen jakamisen väliseksi ajanjaksoksi. Videoiden haastatteluosiot tehtiin Smile Audiovisualin videostudiossa ja innovaatioon liittyvä kuvitusmateriaali ostettiin pääasiassa kuvapankeista. Jonkin verran myös kuvitusmateriaalia kuvattiin Smilen studiossa. Johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen Kemianteollisuus ry:stä kertoo alla kuinka projekti sujui Smile Audiovisualin kanssa.

Mihin tarpeeseen videot teetettiin?
Videolla oli tarkoitus esitellä lyhyesti ja ytimekkäästi Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon finalisteja. Tekstin sijaan olemme päätyneet videoilmaisuun, joka tuo elävämmin esiin palkintoehdokkaidemme keksinnöt ja innovaatiot.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?
Projekti lähti liikkeelle jo edellisenä syksynä alkupalaverilla, jossa kerroimme videokuvasten aikataulun. Heti kun finalistit olivat selvillä  maaliskuussa lähdimme yhdessä ideoimaan videota. Videokuvaukset jouduttiin tekemään kiireellisessä aikataulussa ja päädyimme tekemään kuvaukset Smilen studiolla. Studiokuvaus osoittautui hyväksi ratkaisuksi, se takasi tasaisen laadun ja levollisen kuvaustaustan. Smilen toiminta oli joustavaa kiireellisestä aikataulusta huolimatta.

Millainen kokonaisuudesta mielestänne tuli lopputuloksena?
Olimme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen, videolla pystyttiin hyvin tuomaan lyhyessä ajassa (1,30 min) esiin finalistit ja heidän keksintönsä/innovaatiot. Videon leikkaus ja editointi oli erityisen hyvää, videoon oli saatu mukaan huumoria ja myönteistä asennetta.

Millaista palautetta olette videoista saaneet?
Olemme saaneet pelkästään positiivista palautetta videosta.

Myös kahdesta palkinnon voittajasta tehtiin videot, jotka katsottavissa tässä alla: