Tag liikenne

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä – Markkinointivideo

Tuotimme Liikenne- ja viestintämisteriölle brändivideon, jossa kuvataan abstraktilla tasolla, mitä ministeriön rooliin kuuluu ja millainen on liikenteen ja viestinnän tulevaisuus.