Tag opetusvideo

Työturvallisuuskeskus – 2D-animaatio


Kognitiivisestä ergonomiasta huolehtiminen on etenkin tietotyön kannalta tärkeää. Työturvallisuuskeskukselle tuotammassamme animaatiossa käydään läpi asioita, jotka ovat osaltaan vaikuttamassa työhyvinvointiin, työn tuottavuuteen ja työssä jaksamiseen.

HSL – Tutoriaalivideot

Helsingin Seudun Liikenne tarvitsi 17 kappaletta tutoriaalivideoita osaksi vyöhykeuudistuksen koulutussisältöjä. Videoiden pääkohderyhmänä ovat kuljettajat, jotka pääasiallisesti palvelevat matkustajia vyöhykeuudistuksen astuessa voimaan. Näin ollen oli tärkeää, että viesti on selkeä ja helposti omaksuttavissa. Tempo haluttiin pitää rauhallisena, jotta myös maahanmuuttajataustaiset kuljettajat pystyvät seuraamaan. Koulutuskokonaisuuden konseptin ja tekstisisällöt suunnitteli Hellon. HSL:n visuaalisesta ulkoasusta vastaa Kokoro&Moi, jonka suunnittelemaa graafista ohjeistusta projektissa haluttiin noudattaa. Videoprojekista HSL:ssä vastannut Eeva Jakobsson vastasi muutamaan kysymykseen projektin osalta:

Mihin tarpeeseen tutoriaalianimaatiot teetettiin?
HSL-alueen joukkoliikenteen ammattilaisten eli kuljettajien, tarkastajien ja palvelupisteiden henkilökunnan kouluttamiseen, eli noin 5000 henkilö kattava joukko. HSL:n vyöhykeuudistus on mittava uudistus, joka koskettaa jokaista alueen miljoonaa asiakasta. Videot ovat selkeitä, koska ne sisältävät sekä ääntä että kuvaa. Emme tarvitse paksuja ohjekirjoja, joiden lukeminen saattaa helposti jäädä.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?
Smile hoiti tehtävän erittäin hyvin. Työ oli iso ja aikataulu tiukka. Kaikki 17 videota valmistuivat aivan ajallaan ja ovat teknisesti erittäin hyviä.

Millainen kokonaisuudesta mielestänne tuli lopputuloksena?
Kokonaisuus on eheä ja laadukas.

Millaista palautetta olette kokonaisuudesta saaneet?
Videoista on pidetty todella paljon, niiden avulla vaikeasta asiasta tulee ymmärrettävämpi!

Suomen Pakolaisapu – 2D-animaatio

Tuotimme Suomen Pakolaisavulle 2D-animaatioita joulukampanjan tueksi. Kampanjan tavoitteena oli kertoa koulutuksen lukuisista, kauaskantoisista ja monille yllättävistäkin hyödyistä, sekä kerätä varoja ulkomaan työhön. Haluttiin ihmisten ymmärrystä ulkomailla tehdyn työn merkityksestä ja kasvattaa myös Pakolaisavun tunnettuutta. Esimerkiksi käytännönläheinen lukutaitokoulutus ei ole vain kirjainten ja numeroiden opettelua, vaan hyödyt ovat todella moniulotteisia ja kauaskantoisia. Asia on samoin esimerkiksi nuorten ammattikoulutuksessa. Asiasta ei kuitenkaan haluttu kertoa paperinmakuisesti tylsän opetusvideon fiiliksellä, vaan raikkaasti ja kiinnostavasti.

Kampanjan keskeisenä elementtinä olivat 3 lyhyttä animaatiota, jotka kertovat koulutuksen hyödyistä. Kanavina olivat ennen kaikkea sosiaalisen median kanavat ja Suomen Pakolaisavun uutiskirjeemme. Pakolaisista 90 % elää kehitysmaissa. Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja paluumuuttajia Liberiassa, Ugandassa ja Myanmarissa muun muassa lukutaito-, ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksen keinoin. Joulun kampanjassa kerättiin varoja tähän ulkomailla tehtävään työhön.

Katso myös kampanjan muut animaatiot!

Naisten asema

Toimeentulo