Tag valitusanimaatio

Takuusäätiön ASTA-hanke – 2D-animaatiot

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun. Asuminen ja taloudenhallinta kulkevat käsi kädessä. Toteutimme Takuusäätiön Asumistalousneuvonta-hankkeelle kolme informatiivisia videota, joissa kerrotaan laskuista ja sopimuksista, etuuksista sekä vuora-asumisesta Suomessa. ASTA-kokeiluhankkeessa kehitetään keinoja ehkäistä vuokra-asukkaiden talousongelmia.

Toteutustapana toimi animaatiot, joiden avulla saadaan kerrottua mielenkiintoisella ja elävällä tavalla opettavaista tietoa erilaisille kohderyhmille. Visuaalisuus ja kuvitukset tukevat puhuttua tekstiä. Käsikirjoitukset ideoitiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tämän pohjalta luotiin animaatioiden kuvitukset. Yhteistyö kuvittajan ja animaattorin välillä oli optimaalista. Hienot kuvitukset heräsivät eloon taitavan ja yksityiskohtaisen animoinnin avulla.

Heti alkuvaiheessa oli selvää, että animaatioista tullaan tekemään useita kieliversioita. Kaikki kolme animaatiota toteutettiin suomeksi, englanniksi, arabiaksi ja somaliaksi. Eri kieliversioita toteuttaessa on huomioitava lauseiden pituuserot sekä kielen tempo, jotta sama sisältö toimii kaikilla kielillä. Animaatioista haluttiin tehdä selkeitä ja informatiivisia ja näin ollen tempo pidettiin rauhallisena.

Animaatioita käytetään Takuusäätiön ja ASTA-hankkeen eri kanavissa opetussisältönä, josta jokainen tietoa tarvitseva voi hyödyntää niitä.

Möttöset – tietoturvaton matka – 2D-animaatio

Animaatio toteutettiin tarpeesta viestiä peruskoululaisille tietoturvan perusteista kohdeyleisölle kiinnostavassa formaatissa. Hauskan ja suorastaan hillittömäksi yltyvän tarinan muodossa opetus menee varmasti paremmin perille.

Möttöset suuntaavat kesälomalla kauan odotetulle huvipuistoreissulle Kärpäsniemeen, mutta matkaan tulee odottamattomia mutkia. Perheen kesälomamatkasta muodostuu painajaismaisten sattumusten summa ymmärtämättömyyden ja liian sinisilmäisen verkkokäytöksen takia. Animaatiossa vilahtavat niin identiteettivarkaus, hakkerointi kuin valenettisivut. Nopeatempoinen rytmi ja hauskat hahmot tempaisevat katsojan mukaansa humoristiseen, mutta samalla opettavaiseen tarinaan.

Heti alkuvaiheessa oli selvää, että animaatio tullaan julkaisemaan STEK:in kumppanin Yrityskylän alakoulun uudessa opeportaalissa, joka tarjoaa helposti käyttöönotettavaa lisämateriaalia opetukseen. Yrityskylän alakoulussa vierailee n. 75% Suomen kuudesluokkalaisista koululaisista.

Animaation tiimi lähti käsikirjoittamaan tarinan sisältöä sekä suunnittelemaan taustoja. Aluksi luotiin hahmosuunnitelma tarinan henkilöistä. Kuvakäsikirjoituksen pohjalta piirrettiin keyframeja eli pääkuvia sekä inbetween-ruutuja, jotka tekevät animaatiosta jouhevan. Ääninäyttelijöinä ja tarinan elävöittäjinä toimii Jukka Rasila, Minttu Mustakallio ja Tom Pöysti.

Animaatiossa haluttiin mukailla lastenohjelman tunnelmaa, joten 2D-animaatio oli tähän tyyliltään sopivin. Kokonaisuus sisältää 2D-animaation lisäksi 3D-tekniikoita. 2D-animointi tehtiin frame-by-frame-tekniikalla, eli jokainen ruutu piirrettiin käsin piirtopöydällä. Animaation taustat mallinnettiin ja animointiin erikseen 3D-ohjelmistossa.

Video on Yrityskylän opeportaalin lisäksi STEKin omilla opettejasivuilla www.sähkölä.fi ja sitä on jaettu sosiaalisessa mediassa. STEK teki videosta myös lehdistötiedotteen kyberturvallisuus asioiden noustua suurennuslasin alle syksyllä 2020. Video oli yhtäkkiä ajankohtaisempi kuin arvasimmekaan. Möttösten perheen hahmoja on myös mahdollista jatkossa hyödyntää STEK:in viestinnässä.

Melun haitat ja torjunta – 3D-animaatio


Tuotimme asiakkaallemme Työturvallisuuskeskukselle 3D-animaation melun haitoista ja sen torjunnasta. Animaation lähtökohtana oli antaa luotettavaa informaatiota siitä mitä melu on ja lähestyä esimerkein työpaikkojen melunlähteitä. Melu on yksi suurimmista ammattitautien aiheuttajista ja videolla on tärkeä rooli informaation jakamisessa. Teollisuuden työturvallisuuden asiantuntija Päivi Sarmala Työturvallisuuskeskuksesta vastasi tuotannon tiimoilta muutamaan kysymykseen:

Mihin tarpeeseen animaatio teetettiin?

Melu aiheuttaa eniten ammattitauteja. Tietoisuutta melun haitoista, työnantajan vastuista ja velvoitteista sekä torjuntakeinoista on kyllä olemassa, mutta se ei saavuta työpaikkoja riittävästi. Tämän animaation tavoitteena oli esittää keskeiset asiat melulainsäädännöstä ja toimia herättäjänä vähän jokaiselle.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?

Smile piti ohjakset käsissään, koordinoi tekemistä ja saatiin yhteistyössä asia tiivistettyä kompaktiin pakettiin. Smile ottaa asiakkaan toiveet hyvin huomioon, mutta pitää myös realiteetit mielessä. Hyvin joustava ja palvelualtis!

Millainen animaatiosta mielestänne tuli lopputuloksena?

Asiaa on paljon, mutta alun perin sitä oli 3-4 kertaa enemmän, joten hyvin on oleellinen tiivistetty.

Miten olette animaatiota hyödyntäneet ja onko se tuottanut toivottuja tuloksia?

Animaatiota on markkinoitu YouTube-kanvalla (maksutta katsottavissa) sekä eri tapahtumien yhteydessä. Hyödynnämme animaatiota koulutuksissamme ja toivomme myös eri yritysten hyödyntävän sitä omissa sisäisissä koulutuksissaan. Tulokset näkyvät toivottavasti tulevaisuudessa ammattitautitilastoissa (0 meluvammaa) ja lyhyemmällä aikavälillä työpaikkojen panostuksessa meluntorjuntatyöhön. Toivottavaa on myös, että kaikkien kiinnostus kuulonsuojaukseen lisääntyy myös vapaa-ajalla – ainakin moni on animaation nähtyään havahtunut aiheeseen!