Tag varainkeruu

Suomen Pakolaisapu – 2D-animaatio

Tuotimme Suomen Pakolaisavulle 2D-animaatioita joulukampanjan tueksi. Kampanjan tavoitteena oli kertoa koulutuksen lukuisista, kauaskantoisista ja monille yllättävistäkin hyödyistä, sekä kerätä varoja ulkomaan työhön. Haluttiin ihmisten ymmärrystä ulkomailla tehdyn työn merkityksestä ja kasvattaa myös Pakolaisavun tunnettuutta. Esimerkiksi käytännönläheinen lukutaitokoulutus ei ole vain kirjainten ja numeroiden opettelua, vaan hyödyt ovat todella moniulotteisia ja kauaskantoisia. Asia on samoin esimerkiksi nuorten ammattikoulutuksessa. Asiasta ei kuitenkaan haluttu kertoa paperinmakuisesti tylsän opetusvideon fiiliksellä, vaan raikkaasti ja kiinnostavasti.

Kampanjan keskeisenä elementtinä olivat 3 lyhyttä animaatiota, jotka kertovat koulutuksen hyödyistä. Kanavina olivat ennen kaikkea sosiaalisen median kanavat ja Suomen Pakolaisavun uutiskirjeemme. Pakolaisista 90 % elää kehitysmaissa. Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja paluumuuttajia Liberiassa, Ugandassa ja Myanmarissa muun muassa lukutaito-, ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksen keinoin. Joulun kampanjassa kerättiin varoja tähän ulkomailla tehtävään työhön.

Katso myös kampanjan muut animaatiot!

Naisten asema

Toimeentulo

Helsingin Yliopisto – Esittelyvideo

Helsingin Yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta tarvitsi videon varainhankintatarkoitukseen. Haasteena oli tiedekunnan monialaisen tutkimustyön kuvaaminen yhdellä videolla siten, että rahoittajat ymmärtäisivät heidän tekemänsä työn tärkeyden ja vaikutukset jokapäiväiseen elämään.

Tiedekunta päätyi valinnassaan luottamaan Smile Audiovisualin ammattitaitoon. Video kuvattiin kolmessa lokaatiossa, Valofirman studiossa, Haltialan metsässä ja Helsingin Yliopiston Viikin kampuksella.

Tiedekunnan viestinnästä vastaava Elina Raukko, mihin tarpeeseen video teetettiin ja miten se on otettu vastaan?
“Video teetettiin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan esittelyvideoksi varainhankintatarkoituksiin. Lopputuloksena saimme laajasti tiedekunnan tutkimuksesta kertovan ja ammattimaisen esittelyvideon. Videosta tuli juuri sellainen kuin ajattelimmekin, ja palaute on ollut erinomaista.”