Youtube-optimointi on helppoa ja hauskaa

Kuinka optimoida hakukoneita varten YouTube-videot

Kuinka optimoida hakukoneita varten YouTube-videot

Ei liene salaisuus, että videon sisällyttäminen markkinointistrategiaan kantaa hedelmää, mutta kannattaako videoinvestoinnin lataaminen YouTubeen? Videosisällöt ovat usein kiinnostavampia kuin perinteiset artikkelit, ne ruokkivat uutta liikennettä sivustolle ja tarjoavat mielikuva luovasta yrityksestä. Mutta miten saada niille katsojia? YouTube on aivan toisenlainen peto kesytettäväksi, kuin esimerkiksi verkkosivut, joiden optimoinnista monella on jo kokemusta.

Onneksi videoiden hakukoneoptimointi ei ole vaikeaa. Ensimmäinen askel on tietysti oikean sisältötyypin valinta videolla ja sen luominen. Suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Kannattaa myös pohtia millaiset sisällöt on kannattavampaa tuottaa itse ja millaisiin tarvitaan ammattilaisten apua. Ammattimaisen videotuotannon ei välttämättä tarvitse olla kallista ja monimutkaista, vaan apua voi hyödyntää myös yksinkertaisten blogivideoiden tekoon.

Seuraava päätös on pyörittääkö videoita YouTuben kautta vai ladata ne esimerkiksi omalle palvelimelle tai johonkin muuhun videopalveluun. YouTuben puolesta puhuu se, että palvelu on ilmainen ja maailman toiseksi suurin hakukone. Kun lataat videon YouTubeen, voit lisäksi upottaa sen omille verkkosivuillesi.

Usein kuulee toiveikkaan lausahduksen ”tämä video tulee saamaan tuhansia katsojia”. Tässä kohtaa tulee huomioida, että YouTubeen ladataan joka minuutti 100 tuntia sisältöä. Tämän vuoksi mahdollisuus, että juuri sinun videosi huomataan kaikkien kissa- ja vauvavideon lomasta, on häviävän pieni. Videon omalle verkkosivustolle upottamisen lisäksi valtava merkitys onkin videon aktiivisella markkinoimisella some-kanavissa ja maksetuilla mainospaikoilla.

Vaikkakin YouTubessa menestyminen videoilla on erittäin haasteellista, se ei ole mahdotonta. Tässä alla muutamia askeleita videoiden optimointiin. Voit myös ladata itsellesi hauskan lautapelipohjan pdf-muodssa tästä, jonka kanssa voit käydä kaikki tarpeelliset askeleet läpi.

Call-to-Action

On erittäin tärkeää, että videosi sisältää vahvan call-to-action elementin. Eli katsoja tietää miten hänen halutaan toimivan videon katsottuaan. Oikein käytettynä call-to-actionit voivat lisätä videoiden katsojalukuja ja innostaa toimimaan halutulla tavalla. Väärin käytettyinä ne voivat olla häiritseviä.

Yksi tyypillinen call-to-action on videon loppuun tuleva klikattava kehote vierailla kotisivuillanne. Linkin takaa verkkosivuilta on löydettävissä lisäinformaatiota videon aihealueelta ja tarjoaa suoran jatkumon myyntiprosessiinne. YouTube-videon päämääränä useimmiten on saada katsoja tulemaan kotisivuillenne. YouTuben sisällä on liian monia hyvä kissavideoita houkuttelemaan katsoja toisaalle, joten mitä nopeammin katsoja saadaan Tubesta ulos, sen parempi. Verkkosivuilla katsojan liikkeitä on helpompi ohjailla ja tarjota juuri sitä sisältöä, jota tuleva asiakkaasi tarvitsee.

Verkkosivuille saapuvalle asiakkaalle ei kannata enää ehdottaa saapumaan vierailemaan verkkosivuillanne. He ovat jo siellä! Seuraava askel on sijoittaa seuraavaksi katsottavan videon rinnalla yhteydenottolomake.

Call-to-actionin ei tarvitse välttämättä olla näin suoraviivainen. Vaihtoehtoisesti se voi olla vaikkapa tietokilpailukysymys, äänestys, ilmainen koejäsenyys, webinaariin ilmoittautuminen tai pyyntö katsoa seuraava video. Vain taivas on… Eipäs kun vain liiketoimintamallinne, tarjottavat tuotteet sekä valitut markkinointikanavat ovat rajana.

Kiinnostava kuvake

Videota varten itse kustomoitu kuvake on lähes aina parempi kuin YouTuben automaattisesti luoma kuvake. Anna siis kuvakkeesi tukea otsikkotekstiäsi, jolloin myös houkutus klikata sitä on tuplasti voimakkaampi. Kuitenkin on tärkeää pitää kuvake relevanttina sisällölle, sillä emme halua katsojia, jotka lopettavat katsomisen petyttyään sisältöön muutaman sekunnin jälkeen. Analytiikassa heikko katsojien säilyttäminen videon halki voi vahingoittaa myös muiden videoidesi luokitusta YouTuben hakusijoituksissa.

Jo videon kuvausvaiheessa kannattaakin ottaa talteen ottaja, joista tulisi hyviä kuvakkeita. YouTubella ei ole harmainta hajuakaan videosi todellisesta sisällöstä, joten todennäköisyys sisältöä edustavalle kuvakkeelle automatiikan kautta on hyvin pieni. Hyvin ajoitettu ruutukaappaus videostakin voi toimia, mutta sillä on harvoin samaa vaikutusta kuin erityisesti kuvaketta varten otetulla still-kuvalla tai Photoshopissa rakennetulla kollaasilla. Hyvä kuvake löytyy parhaiten vertailemalla useiden hakujen kautta millaisten kuvakkeiden kanssa videosi kilpailee ja sen jälkeen tuunaamalla videollesi muista erottuvan yksilön.

Otsikko

Kirjoita suppea kuvailu otsikkoon, joka sisältää niitä avainsanoja, joilla asiakkaasi saattaisivat etsiä tuotettasi tai palveluasi. Tee otsikasta niin luonnollinen kuin mahdollista, mutta ota hyöty irti YouTuben hakusanatyökaluista löytääksesi volyymiltaan eniten liikennettä keräävät avainsanat.

Otsikon pituudella ei ole niin suurta merkitystä, eikä sinua rangaista koko käytettävissä olevan merkkimäärän käyttämisestä. Vaikkakin käytettävissä oleva merkkimäärä on kasvanut, on korkein painoarvo edelleen otsikon ensimmäisillä sanoilla. Sidesanojen kuten ja, kun, sekä käyttöä kannattaa rajoittaa, ja pyrkiä tekemään otsikoista yksinkertaisia ja rullaavia.

Muista, että videosi voi olla vaikka kuinka houkutteleva, mutta saako se tarpeeksi klikkejä ilman houkuttelevaa otsikkoa? Yksi hyvä rakenne otsikolle on seuraavanlainen:

Koukku – Selite – Lisäinformaatio – Yritys/Kanava

On erittäin suositeltavaa käydä läpi myös kaikkien vanhojen videoiden otsikot yllämainituin periaattein. Tuloksena voi olla huikeasti kasvaneet katsojamäärät!

Soittolistat

Soittolistat tarjoavat mahdollisuuden organisoida videoitasi ryhmiin aihealueittain. Soittolistoilla on muutamia etuja kanavan näkyvyyden parantamiseen liittyen. YouTuben hakualgoritmit hyödyntävät useita muuttujia päättäessä mitkä videot näkyvät hakutuloksissa. Kannattaa siis miettiä miten soittolistat nimeää, sillä se on yksi hakutulossivun tuloksiin vaikuttavista muuttujista, joita YouTube käyttää videoiden sisältöjen määrittelyyn. Tässäkin kannattaa hyödyntää hakusanatyökaluja vahvojen avainsanojen löytämiseen. Soittolistojen nimet kannattaa kuitenkin pitää lyhyinä ja ytimekkäinä.

Soittolistan kuvailukenttä voi olla 5 000 merkkiä pitkä, joka tarjoaa katsojille hyvän käsityksen soittolistan sisällöstä. Vielä paremman käsityksen se antaa YouTuben hakurobotille, joka ei varsinaisesta videosisällöstä ymmärrä mitään. Soittolistojen kautta kasvaa myös mahdollisuudet saada oma videosi seuraavaksi katsottavaksi ehdotettujen videoiden joukkoon.

Soittolistat myös soitetaan automaattisesti alusta loppuun. Jos joku on jo valinnut sinun videosi katsottavakseen, kasvavat mahdollisuudet että hän katsoo loputkin. Ne kun esitetään hänelle automaattisesti.

Tagit

Videoiden tageilla on itse asiassa merkitystä. Kannattaa käyttää tärkeitä avainsanoja ja lauseita, jotta hakukone ymmärtää kuinka videosi tulisi kategorisoida. Ajattele mitä kohdeyleisösi voisi etsiä ja käydä sitä termistöä tageissa.

Tageja kannattaa liittää videoon sopiva määrä, eli niin monta relevanttia sanaa kuin keksit. Ei yhtään enempää. Tärkeää on pitää tagien sisältö relevanttina suhteessa videon sisältöön. Tässäkin voi hyödyntää YouTubeen liittyviä erilaisia avainsanatyökaluja.

Somessa jakaminen

Twiittaa videoosi liittyviä huomioita, jakaen samalla linkin videoon. Kirjoita siitä blogissasi ja liitä se Facebook-sivuillenne. Hyödynnä LinkedIn-verkostosi ja laita heidät katsomaan uunituore video. Pyydä siitä kommentteja tai haasta kilpailuun. Videon linkitykset sosiaalisessa mediassa auttavat rakentamaan yrityksenne auktoriteettiasemaa oman alanne asiantuntijana. Voit myös haastaa alihankkijasi, kilpailijasi tai potentiaaliset asiakkaat videolla ja pyytää heiltä vastauksia esittämääsi haasteeseen. Mahdollista ja houkuttele aina kun mahdollista videon tykkäämiseen ja jakamiseen.

Analytiikka

Analytiikka voitaisiin lähestyä seuraavien viiden kohdan kautta.

1. Tarkkaile katsojamääriä pitkässä juoksussa. Katsojamäärä nimittäin on yksi tärkeimpiä mittareita, kun punnitaan sisällön menestystä.

2. Selvitä liikenteen lähteet. Mikäli prosentuaalisesti masentavan pieni määrä löytää videosi luo Google-haun kautta, saattaa parannettavaa löytyä hakukoneoptimoinnista. Jos taas Googlen kautta tulee huomattavasti suurempi määrä kuin YouTuben kautta, saattaa ratkaisu olla YouTube-optimoinnin parantaminen.

3. Määrittely yleisösi demografia. Pystyt parhaiten tuottamaan haluttua sisältöä myös jatkossa, kun tunnet yleisösi iän ja sukupuolen. Analytiikasta näet suoraan ketkä sisältöjäsi katsovat tällä hetkellä ja onko kohdeyleisö mielestäsi oikea. Jos tuntuu, että viestiä voisi hieman terävöittää, tarjoaa demografiikka hyvän lähtökohdan tavoitellun yleisön saavuttamiseen.

4. Paikallista videoidesi geografinen vaikutusalue. Mikäli tuotteesi on globaalille yleisölle suunnattu, on analytiikasta hyvä katsoa missä päin maailmaa suurin kysyntä videon perusteella tuotteelle olisi. Analytiikasta huomaat myös onko suurien katsojalukujen takana esimerkiksi kielellinen väärinymmärrys, joka vetää videollesi huikeita katsojamääriä, mutta jotka lopettavat katsomisen huomattuaan virheensä. Näitä tietoja hyödyntämällä voit luoda eri maihin kohdennettuja videosisältöjä, jotka uppoavat kussakin maassa parhaiten tavoitettavaan kohdeyleisöön.

5. Katso miten hyvin videosi säilyttävät yleisönsä. Tätä tietoa hyödyntämällä näet, onko videossa jokin kohta, jossa suuri määrä katsojia lopettaa katsomisen. Tämän informaation avulla voit välttää saman virheen tulevaisuudessa. Kyseessä voi olla esimerkiksi videon loppumiseen viittaava musiikki, liian pitkään kuvassa roikkuva logo tai vaikkapa muuten liian seesteinen kohtaus. Yleisön säilyttämistiedosta näet myös onko videollasi jokin tietty kohta, johon katsojat palaavat yhä uudelleen. Tuollainen kohta voi olla esimerkiksi tuotetiedot, jotka muuten on hankala löytää. Tiedon perusteella voit tuottaa erillisen videon tuotetiedoille ja huolehtia, että kyseinen informaatio on helposti löydettävissä verkkosivuilta.

Kanavan brändäys

Brändäys on tärkeää markkinointikanavasta huolimatta. Useimmat YouTube-kanavan brändäysominaisuuksista ovat ilmaisia. Voit helposti esimerkiksi määritellä taustakuvan, banneripaikan sisällön ja esitellä muita some-kanaviasi.

Näiden lisäksi on mahdollista parantaa esimerkiksi tilaajiesi käyttäjäkokemusta, mutta se tapahtuu maksua vastaan. Ainoastaan järjestösektorille nämä toiminnallisuudet ovat ilmaisia, mutta muussa tapauksessa kannattaa tutkailla YouTuben maksullisten ominaisuuksien vaihtoehtoja täältä. YouTube jakaa kanavatyypit kolmeen kategoriaan: käyttäjäkanavat, brändikanavat ja kustomoidut brändikanavat. Valitse näistä ominaisuuksista ne, joita uskot oman kanavasi brändäyksessä tarvitsevasi.

Lataa infografiikka YouTube-optimoinnista tästä

Comments are closed.